Platforma zakupowa

Walne zgromadzenia

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
27/06/2024
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójecka 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
29/06/2023
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PKP CARGO S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
29/06/2022
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
28/06/2021
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Ważna informacja dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie całej Polski, a także mając na względzie ograniczenie ryzyka związanego ze zdrowiem, jak i zachowanie zasad przewidzianych przez przepisy prawa, Spółka zwraca się do Akcjonariuszy z prośbą o udział w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osobistego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu, prosimy o obecność co najwyżej jednej osoby z ramienia Akcjonariusza.

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie Spółki o planowanej formie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (stacjonarnie/zdalnie) na adres mailowy: [email protected]

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
16/11/2020
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Ważna informacja dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie całej Polski, w tym na terenie m.st. Warszawy, a także mając na względzie ograniczenie ryzyka związanego ze zdrowiem, jak i zachowanie zasad przewidzianych przez przepisy prawa, Spółka zwraca się do Akcjonariuszy z prośbą o udział w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osobistego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu, prosimy o obecność co najwyżej jednej osoby z ramienia Akcjonariusza.

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie Spółki o planowanej formie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (stacjonarnie/zdalnie) na adres mailowy: [email protected]

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
26/06/2019
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Załączniki

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
11/05/2016
Godzina
11:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
08/02/2016
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie
Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
29/09/2015
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 29 września 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
20/07/2015
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 20 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
13/04/2015
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 13 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
22/12/2014
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17. Podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. W wyniku głosowania w trakcie NWZ, uchwała w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. nie została podjęta.

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
27/08/2014
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
30/07/2014
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 30 lipca 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
12/05/2014
Godzina
10:00
Miejsce
ul. Grójeckiej 17 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 12 maja 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie.