Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A., wraz z 20 spółkami zależnymi tworzącymi Grupę PKP CARGO, jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. Nasza oferta koncentruje się na profesjonalnym zarządzaniu zintegrowanym łańcuchem usług logistycznych.

Z naszych usług korzystają przedsiębiorstwa reprezentujące kluczowe sektory gospodarki, w tym branże: górnicza, hutnicza, budowlana, chemiczna, spożywcza, drzewna i motoryzacyjna. Oferta oparta jest o model ALL IN, która zawiera nie tylko sam transport ładunków, ale również usługi spedycyjne, celne, przeładunkowe oraz dowóz do końcowego odbiorcy.

>20
tys.
miejsc pracy
(stan na koniec 2022 r.)
27
mld tkm
wykonej pracy przewozowej w 2022 r.
100,6
mln ton
przewiezionych towarów w 2022 r.

Grupa PKP CARGO

Dzięki przemyślanej strukturze Grupy świadczymy usługi transportowe, spedycyjne, terminalowe, bocznicowe i trakcyjne, zapewniamy naprawy i serwis taboru kolejowego. Świadczymy także usługi rekultywacyjne.

Grupa posiada ponad 1,5 tys. lokomotyw i ponad 53 tys. wagonów, co stanowi największy park taborowy wśród towarowych przewoźników kolejowych w Polsce. Innym z atutów Grupy PKP CARGO jest sieć własnych terminali konwencjonalnych i intermodalnych, jak również zapewniających obsługę zarówno ładunków masowych, jak i intermodalnych jednostek ładunkowych.

Same terminale intermodalne Grupy PKP CARGO dysponują ponad 70 ha powierzchni i posiadają zdolność przeładunkową wynoszącą 1,2 mln TEU rocznie. Oznacza to dużą niezależność PKP CARGO w stosunku do możliwości przeładunkowych innych podmiotów.

Historia polskich kolei państwowych ma swe korzenie w 1926 r.

PKP ustanowiono w 1926 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, mające na celu skonsolidowanie trzech systemów kolejowych działających na obszarach Polski, a przejętych po Rosji, Niemczech i Austro-Węgrach. Zakres działalności PKP obejmował zarówno transport towarowy, jak i przewóz osób, a także zarządzanie infrastrukturą kolejową.

PKP funkcjonowały jako scentralizowana jednostka aż do 2001 r., kiedy to rozpoczęto proces restrukturyzacji kolei państwowych. PKP została przekształcona w spółkę akcyjną będącą własnością Skarbu Państwa, zaś usługi przewozowe oraz zarządzanie infrastrukturą zostały wydzielone do oddzielnych spółek, kontrolowanych przez PKP.

PKP CARGO S.A. powstała w ramach tego procesu w październiku 2001 r., po otrzymaniu odpowiedniej koncesji od Ministra Transportu. Spółka przejęła część towarową dawnej PKP (pracowników, tabor, bocznice, część nieruchomości). W 2013 r. PKP CARGO zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej notowanym na giełdzie.