Platforma zakupowa

Biuro Relacji Inwestorskich i Raportowania Niefinansowego
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Tel: 22 391 46 67
[email protected]

Wioletta Buczek
Z-ca Dyrektora Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich
663 290 952

[email protected]

Agnieszka Korolczuk
663 290 805
[email protected]

Agnieszka Stanik
663 290 950
[email protected]

Małgorzata Kaczmarczyk
663 290 380
[email protected]

Monika Sztencel
571 290 043
[email protected]