Platforma zakupowa

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa to zestaw podatkowej misji i wizji, a także długoterminowych celów podatkowych z uwzględnieniem celów biznesowych firmy i przyjętych wartości etycznych.

1 stycznia 2021 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Oznacza to, że określone w ustawie podmioty mają obowiązek realizować strategię podatkową (i w domniemaniu także ją posiadać) oraz sporządzać i publikować corocznie informację o jej realizacji na stronie internetowej.
Poniżej strategia za rok: