Platforma zakupowa

Aktualności

23.05.2024

W Sejmie o sytuacji w PKP CARGO
W związku z trwającymi działaniami naprawczymi w PKP CARGO S.A. oraz dużym zainteresowaniem szerokiego grona interesariuszy spółki, w tym instytucji państwowych, regulacyjnych, posłów a także m.in. mediów, podczas obrad Sejmu odbyła się dyskusja nad obecną sytuacją spółki.

22.05.2024

Wdrożenie oszczędności w zakresie zewnętrznej obsługi prawnej
Spółka PKP CARGO SA informuje, że w ramach podejmowanych działań naprawczych nowy Zarząd dokonał przeglądu zawartych przez Spółkę umów stałej obsługi prawnej. W wyniku powyższego wprowadzone zostały zmiany w obszarze kancelarii zewnętrznych świadczących usługi obsługi prawnej na rzecz PKP CARGO SA, jak też prowadzone są prace w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania własnych służb prawnych na terenie całego kraju.

17.05.2024

Zarząd PKP CARGO wypowiedział PGP
Zarząd PKP Cargo wypowiedział w dniu dzisiejszym Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo.

16.05.2024

Tiry na tory z terminala PKP CARGO
Oficjalnie zostało uruchomione połączenie intermodalne z terminala PKP CARGO w Zduńskiej Woli Karsznicach do holenderskiego portu Rotterdam i Wielkiej Brytanii.

15.05.2024

Decyzja Zarządu PKP CARGO o nie dokonywaniu wzrostu wynagrodzeń
Zarząd PKP CARGO S.A. podjął decyzję w zakresie nie dokonywania wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa w §5 „Paktu Gwarancji Pracowniczych – Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO zawartej 2 września 2013 r.”
1 2 99