Platforma zakupowa

PKP CARGO w liczbach

294
pociągów PKP CARGO S.A
w tej chwili na torach

Specjalizujemy się w realizacji przewozów intermodalnych w systemie całopociągowym, rozproszonym po Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej.

53,5
tys.
wagonów
1 547
lokomotyw
25
terminali przeładunkowych
>20
tys.
miejsc pracy
27
mld tkm
wykonanie pracy przewozowej
100,6
mln ton
przewiezionych towarów
53,1
tys.
wagonów
1 565
lokomotyw
5 215
mln tkm
wykonanie pracy przewozowej
19 178
tys. ton
przewieziona masa
20
tys
miejsc pracy
5 390,1
mln
przychody z tytułu umów z klientami
1 066,3
mln
EBITDA
148,0
mln
zysk netto
776,2
mln
łączne nakłady inwestycyjne Grupy
1 343
mln
Przychody operacyjne
251,8
mln
EBITDA
5 500
tys.
Wynik finansowy netto
2,9
mln t CO2
roczna oszczędność emisji klientów
<0,02
kg eCO2/ tkm
ślad węglowy świadczonych usług transportowych
5 557,5
tys.
wydatki na działania związane z ochroną środowiska
14,5
%
Wskaźnik średniej pracy przewozowej na zatrudnionego
9,1
mln
wydatki na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w spółce PKP CARGO S.A.

Nasza Strategia

W ramach „Rewizji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023” potwierdziliśmy dotychczasową wizję i misję Grupy, natomiast zmodyfikowane zostały cele strategiczne:

  • Pozycja nr 1 w obszarze Trójmorza i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze UE pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023 – 2038.
  • 50% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 r. mierzony pracą przewozową.

Inwestujemy w przyszłość

Działania w Grupie PKP CARGO ukierunkowane są na budowanie szerokiego wachlarza usług logistycznych, który obejmuje usługi związane z przewozem, obsługą terminalową, dystrybucją i magazynowaniem oraz pozostałymi usługami wspomagającymi. Nasze inwestycje koncentrują się na:

  • potrzebnym do realizacji przewozów taborze kolejowym – wagonach i lokomotywach.
  • infrastrukturze logistycznej – nakładach na modernizację i wyposażenie terminali kontenerowych,
    czy modernizację i budowę placów składowych, a także na informatyzację.

Nasz Tabor

Wagony platformy na osiach budowy normalnej – rodzaj K

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony węglarki budowy specjalnej – rodzaj F

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony kryte budowy specjanej – rodzaj H

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony platformy na wózkach budowy normalnej – rodzaj R

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony platformy na wózkach budowy normalnej – rodzaj R

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony platformy na wózkach budowy normalnej – rodzaj R

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony platformy na wózkach budowy normalnej – rodzaj R

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony platformy na wózkach budowy normalnej – rodzaj R

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony platformy na wózkach budowy specjalnej – rodzaj S

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Wagony platformy na wózkach budowy specjalnej – rodzaj S

Zobacz specyfikację wagonu w PDF

Terminal multimodalny
Zduńska Wola - Karsznice

Uzupełnia sieć terminali multimodalnych w centralnej Polsce i uatrakcyjnia kolejową ofertę przewozową w rejonie.

Zobacz więcej