Platforma zakupowa

Raporty bieżące

Zakres dat: Szukaj
Data/godzina Numer Tytuł
12/06/2024 11:01 27/2024 Podpisanie listu intencyjnego z PKP PLK S.A. w sprawie sprzedaży udziałów w spółce CARGOTOR Sp. z o.o.
11/06/2024 18:00 26/2024 Decyzja Zarządu o rozwiązaniu za wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
11/06/2024 17:00 25/2024 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
07/06/2024 15:18 24/2024 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku
07/06/2024 13:37 23/2024 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
03/06/2024 15:01 22/2024 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
28/05/2024 17:18 21/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wraz z projektami uchwał
28/05/2024 07:31 20/2024 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
27/05/2024 12:30 19/2024 Decyzja Zarządu o skierowanie pracowników PKP CARGO S.A. na tzw. nieświadczenie pracy
27/05/2024 11:13 18/2024 Rejestracja zmiany w Statucie PKP CARGO S.A.
17/05/2024 11:00 17/2024 Wypowiedzenie Paktu Gwarancji Pracowniczych
13/05/2024 17:37 16/2024 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
10/05/2024 15:52 15/2024 Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 3 miesiące 2024 r.
24/04/2024 19:22 14/2024 Odwołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu
22/04/2024 15:36 13/2024 Odwołanie Członka Zarządu PKP CARGO S.A.
19/04/2024 14:29 12/2024 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
18/04/2024 17:33 11/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w dniu 18 kwietnia 2024 r.
18/04/2024 17:30 10/2024 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.
27/03/2024 10:01 9/2024 Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
22/03/2024 08:23 8/2024 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2023 rok
22/03/2024 08:14 7/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
11/03/2024 20:04 6/2024 Otrzymanie ostatniej transzy pomocy publicznej w ramach dofinansowania projektu infrastrukturalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach
15/02/2024 16:26 5/2024 Znaczne pakiety akcji – Zmiana stanu posiadania
01/02/2024 22:35 4/2024 Decyzje Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. dotyczące Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.
17/01/2024 19:15 3/2024 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy handlowej ze Spółką CMC Poland Sp. z o. o.
10/01/2024 13:06 2/2024 Informacja o wyniku rokowań przeprowadzonych w ramach sporu zbiorowego
10/01/2024 12:38 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r