Platforma zakupowa

Projekty UE

Projekt EU – Modernizacja akustyczna wagonów towarowych w celu dostosowania ich do wymogów funkcyjnych i systemowych.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Connecting Europe Facility – CEF

Zobacz więcej

Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz więcej

Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz więcej

Modernizacja wagonów towarowych poprzez wymianę wstawek hamulcowych na zgodne z TSI Hałas

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz więcej

Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie Umowy o dofinansowanie realizowanej w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zobacz więcej