Platforma zakupowa

Nasz model biznesowy

Grupa PKP CARGO jest operatorem kolejowych przewozów towarowych, oferującym kompleksowe usługi logistyczne w Polsce i Unii Europejskiej. Świadczymy nie tylko usługi kolejowego transportu ładunków, ale również spedycyjne (krajowe i zagraniczne), terminalowe, bocznicowe, trakcyjne, naprawy i serwis taboru kolejowego oraz rekultywacyjne.

Synergie wytworzone pomiędzy spółkami Grupy pozwalają oferować Klientom szeroki zakres usług.

Dysponując doświadczeniem oraz zróżnicowanymi kompetencjami, Grupa PKP CARGO może świadczyć klientom usługi logistyki kolejowej w sposób kompleksowy, wykonując wiele niezbędnych czynności samodzielnie. Ogranicza to poziom ryzyka związanego z zewnętrznymi dostawcami usług. Chodzi tu zarówno o dysponowanie własnymi bocznicami i terminalami przeładunkowymi (konwencjonalnymi, kontenerowymi oraz konwencjonalno-kontenerowymi), jak również o możliwość samodzielnego naprawiania i serwisowania taboru.

Terminale obsługujące intermodalne jednostki ładunkowe dysponują ponad 70 ha powierzchni i posiadają zdolność przeładunkową wynoszącą 1200 tys. TEU. Daje to dużą niezależność w stosunku do możliwości przeładunkowych innych podmiotów.

70
ha
Powierzchnia terminali intermodalnych
1,2
mln TEU
Roczne zdolności przeładunkowe terminali intermodalnych