Platforma zakupowa

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
PKP S.A. 14 784 194 33,01% 14 784 194 33,01%
Nationale-Nederlanden OFE 4 418 443 9,87% 4 418 443 9,87%
Allianz Polska OFE 3 105 654 6,93% 3 105 654 6,93%
Pozostali akcjonariusze 22 478 626 50,19% 22 478 626 50,19%
Razem 44 786 917 100% 44 786 917 100%