Platforma zakupowa

Zapytania ofertowe

Towar

Rodzaj przewozu*

Należy zaznaczyć co najmniej jeden rodzaj przewozu

Własność wagonu

Pole nie może być puste

Informacja o towarze

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Przewóz powtarzalny

Termin realizacji przewozu*

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Organizacja przewozu

Rodzaj przesyłki

Towar

Relacja przewozowa

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Informacje dodatkowe

Dane teleadresowe / kontaktowe

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Pole nie może być puste

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: [email protected]; tel.:(22) 391-46-65.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: nazwa firmy, kod pocztowy, miejscowość, imię, nazwisko, nr telefonu, nr faksu i adres e-mail, w celu nawiązania kontaktu i przygotowania ofert handlowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako usprawiedliwiony interes administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Wyrażenie akceptacji jest niezbędne do złożenia zapytania

Twoje zapytanie zostało wysłane.

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd Twoje zapytanie nie zostało wysłane. Spróbuj jeszcze raz.