Platforma zakupowa

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy – dziedzina: transport kolejowy

Załączniki

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy – dziedzina: budownictwo i eksploatacja infrastruktury kolejowej

Załączniki