Platforma zakupowa

Infrastruktura usługowa

PKP CARGO zarządza, za pośrednictwem zakładów Spółki, obiektami infrastruktury usługowej (OIU):

Punkty zaplecza technicznego

Bocznice kolejowe stanowiące punkty zaplecza technicznego posiadają układy torowe o szerokości 1435 mm (N) oraz w niektórych lokalizacjach układy torowe o szerokości 1520 mm (S).

Przeznaczone są do wykonywania czynności utrzymaniowo – naprawczych w postaci: przeglądów, napraw bieżących i napraw awaryjnych taboru kolejowego.

Myjnia (1 lokalizacja, Kutno)

Funkcjonuje jako bocznica kolejowa przeznaczona do mycia taboru.

 • PKP CARGO Centralny Zakład Spółki z siedzibą w Warszawie, Przyce 17, 01-252 Warszawa;
 • PKP CARGO Dolnośląski Zakład Spółki z siedzibą we Wrocławiu, ul Pułaskiego 56, 50-433 Wrocław;
 • PKP CARGO Południowy Zakład Spółki z siedzibą w Katowicach, ul Św. Huberta 11, 40-542 Katowice;
 • PKP CARGO Północny Zakład Spółki z siedzibą w Gdynia, Celna 3, 81-337 Gdynia;
 • PKP CARGO Śląski Zakład Spółki z siedzibą w Tarnowskich Górach, Piłsudskiego 21, 42-600 Tarnowskie Góry;
 • PKP CARGO Wschodni Zakład Spółki z siedzibą w Lublinie, Macieja Rataja 15, 20-270 Lublin;
 • PKP CARGO Zachodni Zakład Spółki z siedzibą w Poznaniu, Kolejowa 23, 60-717 Poznań.
 1. Od dnia 04 września 2018 r. wchodzi w życie zmiana nr 1 do Regulaminu dostępu OIU PKP CARGO S.A.
 2. Od dnia 03 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmiana nr 2 do Regulaminu dostępu OIU PKP CARGO S.A. dotycząca Cennika usług.
 3. Od dnia 25 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie zmiana nr 3 do Regulaminu dostępu OIU PKP CARGO S.A. dotycząca Cennika Usług.
 4. Od dnia 01 czerwca 2019 r. wchodzi w życie zmiana nr 4 obejmująca zmiany w:
  1. Regulaminie dostępu do OIU PKP CARGO S.A.,
  2. Wzorze wniosku o udostępnienie OIU,
  3. Wzorze umowy na świadczenie usług w OIU,
  4. Wzorze umowy na dostęp przez Przewoźnika do OIU w ramach świadczenia usług na własne potrzeby,
  5. Szczegółowych warunkach technicznych dostępu do OIU.
 5. PKP CARGO S.A. sporządziło dokument Rail Net Europe w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego WE 2017/2177.