Platforma zakupowa

Intermodal

Grupa PKP CARGO oferuje zintegrowane rozwiązania logistyczne w zakresie przewozów intermodalnych.

73,1
ha
powierzchnia terminali intermodalnych oraz łączących funkcję terminalu intermodalnego i konwencjonalnego w 2022 r.
1 281
tys. TEU
roczne możliwości przeładunkowe PKP CARGO w 2022 r.
4 080
sztuk
w parku wagonów to platformy intermodalne, z czego w 2022 roku zakupiono 278 sztuk

Grupa PKP CARGO posiada 25 terminali przeładunkowych. Siedem to terminale intermodalne lub łączące funkcję terminalu intermodalnego i konwencjonalnego.

Transport intermodalny jest usługą, w ramach której przewóz towarów odbywa się przy wykorzystaniu kilku środków transportu – np. pociągu, statku, samochodu i jednej jednostki ładunkowej - np. kontenera.

W Grupie PKP CARGO w transporcie intermodalnym specjalizują się PKP CARGO CONNECT i PKP CARGO INTERNATIONAL, które oferują m.in. usługi door to door, just in time oraz place on time.

Grupa PKP CARGO inwestuje w rozwój intermodalnego transportu kolejowego i jego infrastruktury.

Kluczowym elementem sieci terminali jest terminal multimodalny w Zduńskiej Woli – Karsznicach największy tego typu obiekt w centralnej Polsce zlokalizowany na styku głównej europejskiej linii komunikacyjnej wschód – zachód oraz trasy północ-południe łączącej m.in. Adriatyk, Bałtyk oraz Morze Północne.

Możliwości przeładunkowe terminala wyniosą 220 tys. TEU rocznie, a składowa 4500 TEU.

Rynek intermodalny w Polsce jest bardzo perspektywiczny, a transport w kontenerach to ogromna szansa dla kolei.

Inwestując w tabor i infrastrukturę Grupa PKP CARGO tworzymy nową jakość w logistyce łączącej różne gałęzie transportu. W strategii biznesowej PKP CARGO koncentruje się na rozwoju transportu intermodalnego.