Platforma zakupowa

Przewagi konkurencyjne

GRUPA PKP CARGO oferuje rozwiązania logistyczne wykorzystując strategiczne położenie Polski na skrzyżowaniu głównych szlaków transportowych Europy (korytarz Północ- Południe, Wschód- Zachów) oraz swoje atuty.

Jedną z głównych przewag konkurencyjnych Grupy PKP CARGO jest park taborowy.

Kolej ma pewne przewagi w porównaniu z innymi gałęziami transportu. PKP CARGO stara się swoje atuty jak najlepiej wykorzystywać, żeby w łańcuchu logistycznym jak najwięcej ładunków było wożonych pociągami.

Skala działania pokazuje natomiast możliwości, jakie posiada Grupa PKP CARGO.

Wykształcona kadra oraz kompleksowa usługa w łańcuchu dostaw łącząca transport kolejowy, samochodowy i morski sprawia, że oferta Grupy PKP CARGO dostosowywana jest do potrzeb obecnych oraz przyszłych klientów.

Obok silnego zaplecza infrastrukturalnego, źródłem przewagi konkurencyjnej Grupy jest kapitał zaufania budowany przez lata współpracy z portami w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz strategiczne partnerstwa z przewoźnikami.

Kapitał relacyjny i umiejętność efektywnej współpracy z portami i operatorami z regionu to zasoby, którymi nie dysponują konkurencyjne firmy zagraniczne, nieobecne wcześniej na rynkach Europy Środkowej.

W drodze do zielonej gospodarki

Z punktu widzenia celów biznesowych strategii rozwoju Grupy PKP CARGO kluczowym celem jest niski ślad węglowy i dalsze jego ograniczanie, zwłaszcza w obszarach, w których organizacja ma bezpośredni wpływ na jego kształtowanie.

Korzystny, niski wskaźnik emisji na tonokilometr będzie budował przewagę konkurencyjną logistyki z wykorzystaniem kolei nad innymi środkami transportu. Rosnący udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych będzie powodował, że transport kolejowy będzie bliski osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej. Ten sam efekt może przynieść zastępowanie lokomotyw spalinowych pojazdami z ogniwami wodorowymi. Aktywna postawa Grupy w tym zakresie, tj. inwestycje w nowoczesny tabor oraz prowadzone modernizacje, może ten proces wspomóc i przyśpieszyć.