Platforma zakupowa

Posiadany tabor pozwala uruchamiać kilkaset pociągów każdego dnia. PKP CARGOTABOR zajmuje się utrzymaniem, modernizacją i naprawą naszych wagonów i lokomotyw.

31
nowoczesnych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych Dragon
4 000
platform intermodalnych w parku wagonów
25
lokomotyw wielosystemowych
1156
sztuk platform intermodalnych zakupionych w latach 2019-2022

PKP CARGO prowadzi działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnego szynowego transportu towarowego, podejmując współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi. Wykorzystanie lokomotyw o napędzie wodorowym daje szansę nawet na całkowite wyeliminowanie w przyszłości emisji bezpośredniej związanej z przewozami na odcinkach niezelektryfikowanych oraz podczas prac manewrowych. Będą one mogły zastąpić dzisiejsze lokomotywy o napędzie spalinowym, wykorzystujące olej napędowy.

PKP CARGOTABOR - jedna z największych spółek naprawy taboru w Europie

W dużej części samodzielnie serwisuje i naprawia tabor oraz zajmuje się utrzymaniem, naprawą oraz modernizacją lokomotyw i wagonów w Grupie PKP CARGO. Świadczy usługi nie tylko dla PKP CARGO, ale przyjmuje także zlecenia innych przewoźników. Posiada 15 zakładów w całej Polsce.