Platforma zakupowa

dr Maciej Jankiewicz

Członek Zarządu ds. Finansowych
p.o. Prezesa Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Sztuki Wojennej oraz Politechniki Poznańskiej. Uzyskał tytuł Executive MBA, uczestnicząc w dwuletnim międzynarodowym programie walidowanym przez Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Podczas studiów pogłębiał wiedzę z zakresu zarządzania, prawa spółek, bezpieczeństwa narodowego i psychologii.

Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, inicjowaniu i koordynowaniu prac zmierzających do utworzenia spółek kapitałowych (w tym w branży finansowej) oraz budowaniu i implementowaniu programów naprawczych mierzonych wynikami sprzedaży i znaczącą poprawą wyników finansowych. Ponadto posiada doświadczanie w tworzeniu aplikacji, pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania z UE – w tym w obszarze R&D.

Maciej Jankiewicz od ponad dwudziestu lat budował doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w piastowaniu funkcji w organach spółek kapitałowych. Pełnił funkcje kierownicze i nadzorcze m.in. w: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Pocztowo-Bankowe PTE S.A., Post Media Service Sp. z o.o., BDM Grupa Inwestycyjna S.A., Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o., Pocztylion-Arka PTE S.A., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., Poczta Polska S.A. Prowadził także działania w zakresie CSR.

Zobacz więcej

Jacek Rutkowski

Członek Zarządu ds. Handlowych

Absolwent kierunku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów Executive MBA w Marseille Graduate School of Management (organizowanych przez Uniwersytet Gdański) i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Jacek Rutkowski posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 16 letnie w branży kolejowej. W latach 2016-2018 zajmował funkcję Prezesa Zarządu Cargotor sp. z o.o. Od 2018 do 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. a od 2019 roku jako Prezes Zarządu PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o.

Posiada również doświadczenie we współpracy z krajowymi instytucjami nadzorującymi branżę kolejową oraz unijnymi instytucjami. Jest autorem programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Zobacz więcej

Zenon Kozendra

Członek Zarządu - Przedst. Pracowników

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 1985 roku związany jest z PKP. W latach 2005 – 2008 Zenon Kozendra był Członkiem Zarządu ds. Pracowniczych i Administracyjnych, a od 2008 roku Pełnomocnikiem Zarządu ds. Strategii Personalnej.
Pan Zenon Kozendra był członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO w latach 2001 – 2005, Członkiem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych w latach 2006 – 2008.
Ponadto Zenon Kozendra zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: PKP CARGO SERVICE – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2006 – 2007, PKP CARGO WAGON Kraków – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2007 – 2008, PKP CARGO TABOR Karsznice – jako Członek Rady Nadzorczej w latach 2010 – 2014, PKP S.A. - jako Członek Rady Nadzorczej w latach 2014 – 2016

Zobacz więcej