Platforma zakupowa

Terminale

Grupa PKP CARGO posiada 25 terminali przeładunkowych w najważniejszych punktach w Polsce, w tym 7 intermodalnych lub łączących funkcję terminali intermodalnego i konwencjonalnego i 5 kontenerowych, a także dwa centra logistyczne w Małaszewiczach (przy granicy z Białorusią) oraz centrum logistyczne w Żurawicy (w pobliżu granicy z Ukrainą).

Funkcje terminala:

  • przeładunek i składowanie kontenerów próżnych i ładownych z przesyłką neutralną i niebezpieczną
  • przeładunek i składowanie naczep i nadwozi wymiennych
  • obsługa kontenerów i tanków kontenerowych
  • konfekcjonowanie i dekonfekcjonowanie towarów z kontenerów oraz paletyzacja

Nowoczesne technologie

  • inteligentne systemy optymalizujące
  • automatyczny system identyfikacji kontenerów
  • automatyczny system rozpoznawania potencjalnych uszkodzeń

Terminal multimodalny Zduńska Wola – Karsznice.

Najnowszą inwestycją Grupy PKP CARGO jest terminal multimodalny Zduńska Wola – Karsznice. Uzupełnia on sieć tego typu terminali Grupy PKP CARGO w centralnej Polsce.

Terminal zajmuje powierzchnię 13 ha i jest zlokalizowany w strategicznym miejscu na styku głównej europejskiej linii komunikacyjnej wschód – zachód oraz trasy północ-południe łączącej m.in. Adriatyk, Bałtyk oraz Morze Północne.

220
tys. TEU rocznie
możliwości przeładunkowe terminala
4 500
TUE
możliwości składowe terminala