Platforma zakupowa

Akcje pracownicze

Istotnym elementem Paktu Gwarancji Pracowniczych podpisanego przez PKP CARGO i przedstawicieli związków zawodowych 2 września 2013 r. były akcje pracownicze.

Zostały one objęte ograniczeniem zbywalności (tzw. lock-up) na dwa lata od dnia pierwszego notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc do 30 października 2015 r. Akcje pracownicze zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW, Uchwałą nr 1104/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2015 r.

RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII C
DATA PRZYDZIAŁU AKCJI 2014-03-07
LICZBA PRZYDZIELONYCH AKCJI 1 448 902
CENA NABYCIA (ZŁ) 68,00
LICZBA PRACOWNIKÓW KTÓRYM PRZYDZIELONO AKCJE 24 530
WARTOŚĆ OFERTY (ZŁ) 98 525 336
LOCK-UP / ZAKAZ ZBYWANIA AKCJI PRACOWNICZYCH 2015-10-30