Platforma zakupowa

Usługi rekultywacyjne

Usługami w zakresie prac rekultywacyjnych, robót ziemnych, budowlanych, rozbiórkowych i działań projektowych, zajmuje się spółka AWT Rekultivace z Grupy PKP CARGO.

Dzięki usługom spółki eliminowane są negatywne skutki działalności człowieka, a przyrodzie jest przywracane jej naturalne piękno.

Atuty AWT Rekultivace

1
wieloletnie doświadczenie
2
wykwalifikowani pracownicy
3
specjalistyczna własna technika prac

Wartości AWT Rekultivace:

  • zdrowie i bezpieczeństwo
  • spójność prawodawstwa
  • odpowiedzialność za środowisko
  • ekspertyzy i innowacje
  • praca zespołowa