Platforma zakupowa

Zasady dobrych praktyk

Intencją Zarządu PKP CARGO S.A. jest jak najszersze stosowanie zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. W związku z tym Spółka dąży do zapewnienia maksymalnej transparentności działań, właściwego poziomu komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w obszarach nieregulowanych przez prawo.