Platforma zakupowa

Aktualności

04.12.2013

200 mln zł kredytu dla PKP CARGO z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
PKP CARGO podpisało umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na udzielenie kredytu w wysokości do 200 mln zł. Pozyskane środki PKP CARGO przeznaczy na inwestycje taborowe.

29.11.2013

Ruszają zapisy na akcje pracownicze dla pracowników spółek Grupy PKP CARGO objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych
W piątek, 29 listopada, PKP CARGO udostępniło pracownikom memorandum informacyjne, czyli dokument, na podstawie którego będą oferowane akcje pracownicze.

27.11.2013

PKP CARGO podpisało umowę z PKP Energetyką na dostawę energii elektrycznej na lata 2014-2016
PKP CARGO S.A. podpisało we wtorek 26 listopada 2013 umowę z PKP Energetyka S.A. na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do roku 2016 o łącznej wartości 1.026 mln zł netto (1 262,6 mln zł brutto). Dzięki zastosowanym w umowie rozwiązaniom PKP CARGO S.A. liczy, że będzie w stanie wygenerować oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

21.11.2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO odbędzie się 17 grudnia
Spółka PKP S.A., większościowy akcjonariusz PKP CARGO, zwołała na 17 grudnia 2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO, którego celem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej PKP CARGO.

19.11.2013

PKP CARGO będzie nadal realizowało strategię zapisaną w prospekcie emisyjnym
W związku z rezygnacją Łukasza Boronia ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki jego obowiązki niezwłocznie przejął Członek Zarządu ds. finansowych Adam Purwin z zamiarem kontynuowania strategii Spółki zaprezentowanej m.in. w prospekcie emisyjnym PKP CARGO.

18.11.2013

Łukasz Boroń złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
W dniu 18.11.2013r. Łukasz Boroń – Prezes Zarządu PKP CARGO złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji ze skutkiem natychmiastowym.

14.11.2013

Grupa PKP CARGO publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r.
Grupa PKP CARGO S.A. zanotowała po trzech kwartałach 2013 r. wyższą wartość pracy przewozowej oraz poprawę wskaźników operacyjnych przy niższych kosztach działalności operacyjnej, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
1 95 96 97