Platforma zakupowa

Rozwój logistyki szansą dla Polski – podsumowanie Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO

W dniach 5 i 6 października odbył się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO - największe w Europie wydarzenie zrzeszające przedstawicieli branży logistycznej. Inicjatorem kongresu była Grupa PKP CARGO, a organizatorem Grupa PTWP SA. Na konferencji licznie pojawili się przedstawiciele firm z branży TSL, politycy, naukowcy oraz dziennikarze. W sumie ponad 1000 uczestników, w tym ponad 100 prelegentów.

Kongres ONECARGO okazał się być najważniejszą tego typu imprezą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fakt, że w jednym miejscu udało się zebrać tak liczne grono gości, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny jest wielkim sukcesem. Wśród zaproszonych gości i prelegentów można było spotkać reprezentantów największych firm na rynku logistycznym, przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki oraz działaczy samorządowych.

W swoim wystąpieniu podczas inauguracji kongresu, Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwróciła uwagę na siłę branży logistycznej, która przy odpowiednim wsparciu krajowych i europejskich rozwiązań prawnych mogłaby być stymulatorem rozwoju dla innych dziedzin gospodarki. Natomiast Prezes Zarządu PKP CARGO Adam Purwin podkreślił rolę dialogu oraz spotkań ludzi z branży logistycznej.

– Inwestycje infrastrukturalne oraz duże zmiany zachodzące na logistycznej mapie Europy stwarzają niezwykłe możliwości dynamicznego rozwoju przewozów kolejowych. Polska posiada wyjątkowe położenie, dzięki czemu mamy możliwość na strategiczną współpracę ze Wschodem – powiedział Adam Purwin.

Celem kongresu było przede wszystkim umożliwienie wymiany informacji, opinii i doświadczeń. Organizatorzy mając na uwadze fakt, że biznes funkcjonuje w konkretnych realiach gospodarczych, geograficznych i politycznych, starali się zgromadzić w Katowicach uczestników i prelegentów reprezentujących różne dziedziny gospodarki i aktywności społecznej.

Podczas ponad 25 sesji, uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania dotyczące najważniejszych problemów związanych inwestycjami w infrastrukturę, procesami konsolidacji, poszukiwaniem kierunków rozwoju dla firm, wprowadzaniem innowacyjnych produktów i usług. Wszyscy paneliści niemal jednogłośnie zgodzili się, że transport kolejowy będzie odgrywał istotną rolę w rozwoju logistyki. UE planuje, aby udział kolei w przewozach zwiększył się do 30 proc. z obecnych 10 proc.

– Jest to naturalny kierunek rozwoju, jednak do osiągnięcia takiego stanu rzeczy niezbędne są inwestycje w infrastrukturę – powiedział Adam Purwin, Prezes Zarządu PKP CARGO. – Wymagający rynek wymusza przygotowywanie konkretnych produktów dla konkretnych klientów, gdzie kolej jest często jednym z elementów szerszej usługi, której zakres wychodzi poza jedną firmę czy branżę. W tym ujęciu transport kolejowy jest tylko jedną z usług, jakie w ramach zintegrowanego łańcucha logistycznego świadczyć powinien nowoczesny operator – dodał.

PKP CARGO wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom powołało Spółkę PKP CARGO Connect, która w swoim portfolio oferuje m.in. nowy produkt – ONECARGO, w tym zmodyfikowane produkty: pociągi operatorskie, pociągi dedykowane i e-serwis.,

– Klienci nie szukają już rozwiązań transportowych, które muszą sobie sami poukładać jak puzzle w oparciu o dostawców różnych usług, ale kompleksowej obsługi logistycznej. Dlatego PKP CARGO nie chce być już tylko przewoźnikiem kolejowym. W ofercie będą też przeładunek, magazynowanie, obsługa i celna oraz dowóz pod drzwi klienta. – mówi Jacek Neska, członek zarządu ds. handlowych PKP CARGO

Jednym z warunków poprawy konkurencji operatorów kolejowych jest odnowienie taboru szynowego – zgodzili się uczestnicy panelu „Tabor kolejowy. Inwestycje, potrzeby realia”. PKP CARGO jest dziś w posiadaniu 60 tys. wagonów i 2,5 tys. lokomotyw. W praktyce oznacza to dla spółki nadwyżkę, jednak PKP CARGO sprzedaje przestarzały tabor, a na jego miejsce wprowadza nowo zakupiony sprzęt. We wrześniu podpisało umowę z firmą Siemens na zakup lokomotyw wielosystemowych Vectron, które umożliwią transport towarów przez kilka krajów europejskich bez konieczności zmiany lokomotywy.

– Zakup lokomotyw wielosystemowych ma głęboki sens, bo obsługa nowych rynków zapewni zwrot z tej inwestycji. Jako spółka giełdowa dbamy o to, żeby każda zainwestowana złotówka przyniosła zwrot – tłumaczył podczas ONECARGO Wojciech Derda, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO.

Drugiego dnia Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach został również podpisany między PKP CARGO a Agencją Rozwoju Przemysłu list intencyjny o wspólnym działaniu, opartym na należącej do ARP Platformie Transferu Technologii. Współpraca z ARP wpisuje się w strategię PKP CARGO zakładającą wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do codziennego biznesu.

– Jesteśmy otwarci na nowe pomysły. W Polsce działa wielu kreatywnych przedsiębiorców i założycieli start-upów, którzy mogą wnieść do naszej działalności świeże spojrzenie i nowoczesne rozwiązania – zapewniał Wojciech Derda, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO.

Katowice nie są przypadkowym miejscem organizacji Kongresu. To stolica najbardziej uprzemysłowionego regionu kraju. To tu powstaje ostatnio najwięcej firm spedycyjnych, to tu krzyżują się szlaki komunikacyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Tu również znajduje centrala PKP CARGO.

Honorowy patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.