Platforma zakupowa

Aktualności

22.03.2024

PKP CARGO przekłada na 23 kwietnia termin opublikowania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok
PKP CARGO S.A. przekłada na 23 kwietnia termin opublikowania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. z powodu zmian organizacyjnych po stronie audytora, które skutkują koniecznością podpisania aneksu do umowy. Podpisanie wskazanej umowy wymaga zgody Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Z tego względu na 18 kwietnia 2024 r. zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

13.02.2024

Oświadczenie Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek
W niektórych mediach opisujących sytuację w PKP CARGO S.A. pojawiły się informacje i opinie wskazujące, że Zarząd Spółki zerwał rozmowy ze Związkami Zawodowymi na temat wypłaty pracownikom PKP CARGO dodatkowej gratyfikacji.

07.02.2024

Zarząd zatwierdził podwyżki wynagrodzeń w PKP CARGO S.A.
Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę o wdrożeniu od 1  stycznia 2024 r. podwyżek wynagrodzeń w PKP CARGO S.A.

02.02.2024

Maciej Jankiewicz powołany na p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na czwartkowym posiedzeniu podjęli decyzję o zawieszeniu w czynnościach prezesa Dariusza Seligę i członka zarządu ds. operacyjnych Marka Olkiewicza.

19.12.2023

Zgoda KE na dofinansowanie terminala
Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń do przyznania PKP CARGO Terminale, spółce z Grupy PKP CARGO, dotacji na budowę terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach.

12.12.2023

Grupa PKP CARGO publikuje strategię ESG na lata 2024-28
Grupa PKP CARGO, wiodący operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej, opublikowała Strategię ESG na lata 2024-2028.
1 2 97