Platforma zakupowa

Jedno „okienko logistyczne” w Grupie PKP CARGO

Klienci oczekują kompleksowej obsługi logistycznej – zgodzili się uczestnicy zorganizowanego z inicjatywy PKP CARGO Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach. Zintegrowane usługi logistyczne, czyli oferta łącząca przewóz towaru, przeładunek, magazynowanie, obsługę celną i dowóz „pod drzwi”, będą dostępne w PKP CARGO Connect, nowej spółce Grupy PKP CARGO.

PKP CARGO Connect przejmie wszystkie kompetencje sprzedażowe Grupy PKP CARGO. Nowa spółka powstanie na bazie Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans, do którego dołączą pracownicy działów handlowych zakładów PKP CARGO i Cargospedu, oferującego do tej pory głównie usługi intermodalne.

– Dyskusja wokół integracji usług logistycznych wzbudziła największe zainteresowanie podczas Kongresu ONECARGO. Nasza odpowiedź na te wyzwania to utworzenie PKP CARGO Connect, czyli logistycznego one-stop-shop, działającego zarówno w Polsce jak i za granicą, w oparciu o zasoby Grupy PKP CARGO oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi – mówi Jacek Neska, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych.

Zmiana struktury sprzedaży Grupy w istotny sposób poprawi jakość obsługi klientów. Będą oni obsługiwani przez przydzielonego im jednego opiekuna klienta. Maksymalnie skrócony zostanie także czas przygotowania oferty. PKP CARGO chce dzięki temu wzmocnić swoją pozycję na niezwykle wymagającym rynku w Polsce i za granicą.

PKP CARGO Connect zaoferuje m.in. zmodyfikowane produkty: pociągi operatorskie, pociągi dedykowane. Pociągi operatorskie to regularne połączenia intermodalne z trójmiejskich portów do Warszawy, Poznania i Gliwic. Są one uruchamiane według stałego rozkładu jazdy, dopasowanego do zawinięć statków. Pociągi dedykowane to transport skrojony do konkretnych potrzeb klienta. Grupa PKP CARGO łączy je z usługami komplementarnymi, m.in. z przeładunkiem, składowaniem i magazynowaniem towarów. Stale rozwijane są usługi, m.in. sporządzanie elektronicznych listów przewozowych, sprawdzenie statusu przesyłki i pobranie e-faktury.

Szefem PKP CARGO Connect jest Twan Steenweg, który ukończył szkołę nawigacji morskiej w Holandii, a po studiach uzyskał tytuł MBA, ze specjalizacją w zakresie Transportu i Logistyki na University Of Tilburg/Tias Business School. W czasie swojej dwudziestopięcioletniej kariery zawodowej pracował w wielu uznanych na całym świecie firmach, mi.in.: CH Robinson, Kuehne+Nagel i Agility Logistics. W ramach zespołu CH Robinson, firmy o silnej pozycji w Stanach Zjednoczonych, nadzorował rozwój jej usług na Starym Kontynencie. W Kuehne+Nagel odpowiadał za rozwój nowych obszarów handlowych, w tym za budowę globalnej organizacji sprzedaży m.in. dla obszaru Chin, Ameryki Południowej i Indii. Pracując dla Agility Logistics, globalnego dostawcy zintegrowanych rozwiązań dla łańcucha dostaw, Prezes PKP CARGO Connect zajmował się rozwojem transportu drogowego w Europie.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej (I półrocze 2015). Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.