Platforma zakupowa

PKP CARGO wjedzie na litewskie tory zmodernizowanymi lokomotywami spalinowymi serii ST48

Litewski odpowiednik Urzędu Transportu Kolejowego oficjalnie zezwolił PKP CARGO na użytkowanie lokomotyw serii ST48 na kolejowej infrastrukturze Litwy. Pojazdy te mogą jeździć po liniach normalnotorowych. Zwiększy to elastyczność w zarządzaniu lokomotywami i obniży koszty operacyjne.

Bezterminowe zezwolenie na samodzielną realizację przewozów na normalnotorowej sieci kolejowej Litwy PKP CARGO uzyskało w maju 2014 roku. Dzięki temu polski przewoźnik może samodzielnie realizować przewozy do oddalonego o 22 km od granicy terminala przy stacji Szestokai. Skraca to czas przewozu, ponieważ takie rozwiązanie eliminuje czasochłonne przekazywanie przesyłek pomiędzy przewoźnikami na granicy.

– Systematycznie zwiększamy możliwości realizacji przewozów poza granicami. Najlepszą opcją jest przystosowanie do tego obecnie posiadanych maszyn. W ten sposób już trzecia seria lokomotyw z parku taborowego PKP CARGO może wjechać na Litwę. Dzięki temu mamy większe możliwości w gospodarce pojazdami trakcyjnymi oraz dobrą bazę do rozwoju samodzielnej działalności przewozowej i zwiększenia atrakcyjności naszej oferty dla klientów – mówi Wojciech Derda, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych.

Najczęściej przywożonym koleją z Litwy towarem jest drewno, a z Polski eksportowane są głównie metale i chemia.

Dotychczas PKP CARGO wykorzystywało na Litwie lokomotywy spalinowe serii ST44 i SM42.

ST48 to sześcioosiowa zmodernizowana lokomotywa SM48. PKP CARGO poddało gruntownej przebudowie kilkadziesiąt sztuk tych pojazdów. W zmodernizowanych lokomotywach zastosowano nowoczesny silnik spalinowy, o blisko dwukrotnie większej mocy (wzrost z 882 kW do 1550 kW). Zmodernizowane maszyny zużywają też mniej paliwa, co obniża koszty eksploatacyjne. Mogą być teraz angażowane do pracy manewrowej, jak i prowadzenia pociągów.

Oprócz Litwy, PKP CARGO może samodzielnie prowadzić przewozy w ośmiu innych krajach Unii Europejskiej: Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Holandii, Belgii i na Węgrzech. Do obsługi połączeń za granicą PKP CARGO wykorzystuje elektryczne lokomotywy wielosystemowe (obsługują one trzy główne korytarze: Polska-Czechy-Austria, Polska-Niemcy-Holandia i Niemcy-Polska-Czechy-Słowacja-Węgry), elektryczne lokomotywy jednosystemowe (w Czechach i na Słowacji) oraz lokomotywy spalinowe (w Niemczech, Czechach, na Słowacji i Litwie).

23 września 2015 r. PKP CARGO podpisało umowę na zakup 15 lokomotyw wielosystemowych od Siemensa za blisko 315 mln zł. Pierwsze trzy nowe pojazdy pojawią się w PKP CARGO już na początku 2016 roku. Będą obsługiwać połączenia na zachód i południe Europy.

By móc uruchamiać pociągi, przewoźnik kolejowy musi uzyskać tzw. certyfikat bezpieczeństwa. Dzieli się on na dwie części. Część A potwierdza akceptację posiadanego przez przewoźnika systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnego z regulacjami krajowymi i unijnymi. Część B jest bezpośrednim pozwoleniem na działalność w konkretnym kraju UE. Wydaje go lokalny regulator rynku. Posiadanie części A jest warunkiem ubiegania się o część B. PKP CARGO posiada tę pierwszą do 2019 roku. Wydał ją Urząd Transportu Kolejowego.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej (I półrocze 2015). Z obsługi przewozów towarów importowanych lub eksportowanych pochodzi ponad 40 proc. pracy przewozowej realizowanej przez tego operatora. Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.