Platforma zakupowa

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy – dziedzina: transport kolejowy