Platforma zakupowa

Modernizacja wagonów towarowych poprzez wymianę wstawek hamulcowych na zgodne z TSI Hałas

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zakres projektu

W ramach umowy podpisanej przez PKP Cargo S.A. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zmodernizowanych zostanie 2200 wagonów spółki wyprodukowanych w latach 1980-2005, serii Eaos oraz Fals. Chodzi o czteroosiowe wagony przeznaczone do przewozów towarów masowych, takich jak węgiel, kruszywa, piasek, żwir i rudy.

Modernizacja obejmować będzie zakup i montaż kompletnych monoblokowych zestawów kołowych oraz kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL. Każdy wagon wyposażony jest w 4 zestawy kołowe (koła obręczowane) oraz 16 szt. żeliwnych wstawek hamulcowych typu DO-320

Wartość projektu

Umowa z CUPT zakłada, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wyniosą 165 075 000,00 zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych sięgnie 50%, co odpowiada kwocie 82 537 500,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach POIS 2014-2020, działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

www.pois.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko