Platforma zakupowa

Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.

PKP CARGO S.A. podpisało w dniu 26 marca 2019 r. z firmą Tatravagónka a.s. z siedzibą w Słowacja, Poprad; Štefánikova 887/53, umowę na dostawę 936 nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiot wykonania dostawy nowych wagonów platforma do przewozu kontenerów ilości 936 szt. w tym:

 • 324 wagonów o długości ładunkowej 40`,
 • 468 wagonów o długości ładunkowej 80`,
 • 144 wagonów o długości ładunkowej 90′.

Cele strategiczne:

 • silna i stabilna pozycja konkurencyjna PKP CARGO S.A.,
 • rozwój przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i zagranicznych ze względu na wykorzystanie tranzytowego położenia Polski na „Nowym Jedwabnym Szlaku”,
 • dalszy rozwój przewozów intermodalnych.

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie „Wagony platformy do przewozów intermodalnych”, który wspiera ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Ośowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego projektu: 368 806 691,75 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 183 291 870,63 zł

Otrzymane dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla projektu.

22 stycznia 2020 r. w Hotelu Lord w Warszawie jest konferencja prasowa dotycząca projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej pt. „Zakup wagonów platforma do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.”. – Zakup platformy intermodalnej, a także lokomotyw wielosystemowych i pogłębianie centrum terminalowego w Małaszewiczach, wpisuje się w cały projekt, który jest dofinansowany ze środków ochrony. Jest to dla nas działanie kluczowe w obszarze rozwoju naszego produktu i tworzenia naszej pozycji – mówił na konferencji Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Więcej na: https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/unijny-projekt-taborowy-pkp-cargo-sa/

21 wagonów do przewozu kontenerów odbieraa w tygodniu Spółka PKP CARGO S.A. To kolejne platformy handlowe w ramach umowy podpisanej ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych.
W sumie od początku realizacji projektu zasób platformy kontenerowych 80-stopowych serii Sggrs PKP CARGO S.A. powiększył się o 197 wagonów. Do końca br. Spółka odbierze łącznie 300 wagonów serii Sggrs i 100 Sgmmns.

Więcej na:  https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/pkp-cargo-sa-odebra%C5%82o-kolejne-wagony-do-przewozu-kontener%C3%B3w/

Podsumowanie realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0049/18 pn.: „Zakup wagonów platformy do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.” (stan na dzień 20 lutego 2021 r.)

W ramach realizacji projektu PKP CARGO S.A. przeznaczenie swojego parku taborowego o 936 nowoczesnych wagonów platforma do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach:

 • Seria Sgmmns –wagon 4-osiowy o długości ładunkowej 40` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów o długości 20`, 40` ja 30`. Ładowność wagonu 70 t (dwa kontenery 20`o masie 35 t). prędkość maksymalna 120 km/h.
 • Seria Sggrs(s) –wagon 6-osiowy przegubowy o przenośnik ładunku długości 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. prędkość maksymalna 120 km/h.
 • Seria Sggmrs – wagon 6-osiowy przegubowy o długości ładunkowej 90` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40`, 2 x 30`, 2 x 45`.

Obecnie projekt znajduje się na półmetku realizacji. Do dnia 15 lutego odebrano 485 wagonów z zakontraktowanych 936 sztuk. Wśród platformch wagonów znajduje się 300 platform sześćosiowych serii Sggrs o długości ładunkowej 80`oraz 135 wagonów 4-osiowych (dedykowanych do najcięższych kontenerów) serii Sgmmns o ładunku długości 40`, które istotnie pochłaniają zasoby platform intermodalnych PKP CRAGO SA Dostawcą wagonów jest firma Tatravagónka as , która wpłynęła na skutki wywołanych pandemią Sars-Cov-2 realizacji kontraktu bez dalszych działań. Z mechanizmu tworzenia partii kilka wagonów wymagało uwzględnienia procedury odbiorczej z powodu braku możliwości wyjścia komisarzy odbiorczych do elementu charakterystycznego w Popradzie na Słowacji. Wszystko odbywało się bez uszczerbku na jakości dostarczanych wagonów,

Nowe platformy intermodalne istotnie rozwijają się do poprawy efektywności przewozów intermodalnych i wzmocnienia pozycji konkurencjij Grupy PKP CARGO S.A. Są to nowe konstrukcje fabryczne konstrukcji do zastosowania TSI HAŁAS, dlatego też w tym przypadku podstawowa konfiguracja jest obsługiwana w relacji międzynarodowej, w tym podstawowa obsługa potoków ładunków napływających do Europy przez Nowy Jedwabny Szlak.

W ramach realizacji projektu Projekt nr POIS.03.02.00-00-0049/18, PKP CARGO S.A. swój park taborowy o 936 nowoczesnych wagonów platformowych do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach:

 • Seria Sgmmns – wagon 4-osiowy o długości ładunkowej 40`(40 stóp) z układem trzpieni możliwym przewóz kontenerów o długości 20`, 40` i 30`. Ładowność wagonu 70t (dwa kontenery 20`o masie 35 t.). prędkość maksymalna 120 km/h.
 • Seria Sggrs – wagon 6-osiowy przegubowy o długości ładunkowej 80` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. prędkość maksymalna 120 km/h.
 • Seria Sggmrs – wagon 6-osiowy przegubowy o długości ładunkowej 90` z układem trzpieni umożliwiającym przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40`, 2 x 30`, 2 x 45`

Do dnia 19 stycznia odebrano 748 wagonów z zakontraktowanych 936 szt. Wśród platformch wagonów znajduje się 468 platform platform o długości ładunkowej 80`, 80 platform sześcioosiowych serii Sggrmrs o długości ładunkowej 90`oraz 200 wagonów 4-osiowych (dedykowanych do najcięższych kontenerów) serii Sgmmns o długości ładunkowej 40`, które istotnie sześć jednostek platform intermodalnych PKP CRAGO SA Dostawcą wagonów jest firma Tatravagónka as, która wiąże się z konsekwencjami pandemią Sars-Cov-2 przed zawarciem umowy bez dalszych działań. Z mechanizmu tworzenia partii kilka wagonów wymagało uwzględnienia procedury odbiorczej z powodu braku możliwości wyjścia komisarzy odbiorczych do elementu charakterystycznego w Popradzie na Słowacji. Wszystko odbywało się bez uszczerbku na jakości dostarczanych wagonów,

Nowe platformy intermodalne istotnie rozwijają się do poprawy efektywności przewozów intermodalnych i wzmocnienia pozycji konkurencjij Grupy PKP CARGO S.A. Są to nowe konstrukcje konstrukcji modułowych do zastosowań TSI HAŁAS, więc w pierwszej kolejności konfigurowane są do transportu kontenerów w relacji międzynarodowych, w tym do obsługi potoków ładunków napływających do Europy przez Nowy Jedwabny Szlak.

Spotkanie zorganizowane przez PKP CARGO S.A. z kluczowymi klientami spółki podczas którego oficjalnie poinformowano o zakończeniu dostaw platform intermodalnych w ramach Projektu nr POIS.03.02.00-00-0049/18. 

www.pois.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię pomocy ze środkami Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko