Menu
Kim jesteśmy

Compliance

Zgłoś nieprawidłowości

Decyzją Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje Procedura postępowania z zagrożeniami korupcyjnymi w Spółce PKP CARGO S.A. Dokument ten stanowi zbiór norm i zasad niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

 

Poprzez wdrożenie Procedury władze Spółki dokładają należytej staranności aby wzmocnić jej wizerunek na rynku, jako kompetentnej i rzetelnej, a zarazem wskazują na jej sprawne dostosowanie do zmieniających się wymagań, zmian prawa oraz nowych tendencji jeśli chodzi o narzędzia biznesowe. Procedura służy do identyfikacji zagrożeń, jak również umożliwia podjęcie odpowiednich działań w przypadku wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości. Wspólnie z naszymi Klientami i Partnerami Biznesowymi chcemy budować trwałe relacje oparte na uczciwości, przejrzystości i profesjonalizmie w działaniu. Jako największy przewoźnik towarowy w Polsce, a drugi w Europie realizując nasze cele strategiczne, jakim jest budowa wartości dla akcjonariuszy, pamiętamy o łączeniu efektywności działania wraz z przestrzeganiem zasad etyki, zawartych w wewnętrznych regulacjach Spółki. Wspólnie z naszymi pionami biznesowymi definiujemy działania mające na celu minimalizację ryzyk.

 

Władze Spółki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, Klientów i Partnerów Biznesowych zaproponowały proste narzędzia do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Przekazywane sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach mają na celu planowanie odpowiednich działań zaradczych oraz eliminację zjawisk niepożądanych.  

 

Klienci, Partnerzy Biznesowi i osoby spoza Spółki wszelkie nieprawidłowości mogą zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanego adresu: sygnal@pkp-cargo.eu 

 

Zasady, jakimi PKP CARGO S.A. kieruje się przy rozpatrywaniu sygnałów o potencjalnych nieprawidłowościach:

 

- Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym;

- Komunikacja zwrotna;

- Rzetelność w wyjaśnieniu każdego sygnału zgodnie z Procedurą postępowania z zagrożeniami korupcyjnymi w PKP CARGO S.A. 

 

Dziękując za każde zgłoszenie Zarząd Spółki zapewnia, że każde zgłoszenie będzie poddawane wnikliwej analizie przez Compliance Officer’a, a tym samy prosimy o podanie możliwie jak najwięcej informacji o zaistniałej nieprawidłowości.

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się