Platforma zakupowa

PKP CARGO rośnie szybciej niż rynek – dane GUS za czerwiec 2015

W czerwcu 2015 roku Grupa PKP CARGO zanotowała wzrosty w przewozach zarówno pod względem masy towarowej, jak i pracy przewozowej. W ujęciu pracy, w czerwcu Grupa miała 55,96 proc. udziału w rynku (0,2 pkt proc. więcej, niż rok temu), a pod względem masy 47,66 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc. rdr). W ujęciu grup towarowych, za czerwcowy wzrost w przewozach PKP CARGO odpowiadały w dużej mierze węgiel kamienny, rudy żelaza i drewno.

 W czerwcu kolejny raz z rzędu dynamika wzrostu przewozów Grupy PKP CARGO była wyraźnie wyższa od tempa całego rynku. Potwierdza to skuteczność naszej polityki handlowej. Udowadniamy w ten sposób, że PKP CARGO jest partnerem pierwszego wyboru dla największych podmiotów gospodarczych w Polsce i regionie – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Narastająco po sześciu miesiącach udział w rynku Grupy PKP CARGO pod względem masy wyniósł 47,96 proc. (+0,6 pkt proc. rdr), a według pracy przewozowej 56,10 proc. (-0,6 pkt proc. rdr).

Większe przewozy w czerwcu (+5,8 proc. rdr w masie towarowej) Grupa PKP CARGO zawdzięcza przede wszystkim znaczącemu wzrostowi wolumenu rud żelaza (+41 proc. rdr), drewna i jego wyrobów (+38 proc. rdr) oraz węgla kamiennego (+16 proc. rdr). Jednocześnie w czerwcu nadal widoczny był trend spadkowy w ilości przewożonych kruszyw (-10 proc. rdr). Pod względem pracy przewozowej, czerwcowy wzrost (+5,2 proc. rdr) to efekt istotnego zwiększenia przewozu rud (56 proc. rdr), drewna (36 proc.) i węgla kamiennego (16 proc. rdr).

Znaczny wzrost udziałów PKP CARGO w transporcie drewna spółka zawdzięcza podpisanym na początku roku kontraktom z liderami przemysłu wykorzystującego ten surowiec – spółką International Paper Kwidzyn, Kronospan Szczecinek oraz Mondi Świecie. Na podstawie tych umów PKP CARGO transportuje m.in. drewno, wyroby z drewna oraz zrębki drzewne. Każda z trzech wymienionych firm jest największym producentem w Polsce w swoim segmencie rynku. Łączna masa przewiezionych przez PKP CARGO towarów dla Kronospan Szczecinek, IP Kwidzyn i Mondi Świecie przez dwa lata przekroczy 5 mln ton, z czego blisko 65 proc. będą stanowić przewozy drewna.

Pod koniec lutego PKP CARGO wygrało przetarg na przewozy węgla kamiennego dla spółek wchodzących w skład Grupy Azoty. Z końcem czerwca spółka podpisała trzyletni kontrakt na przewozy węgla dla Veolii w Polsce, a na początku lipca PKP CARGO rozpoczęło realizację kontraktu na dostawy tego surowca z lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do należącej do ENEA Wytwarzanie elektrowni w Kozienicach. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w UE.