Platforma zakupowa

PKP CARGO inicjatorem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO

Z inicjatywy PKP CARGO 5 i 6 października br. odbędzie się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO. Będzie to prestiżowe, międzynarodowe spotkanie o tematyce logistycznej, na którym pojawią się najważniejsze postacie z branży TSL, przedstawiciele jej kluczowych partnerów biznesowych, świata polityki i nauki. Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO to odpowiedź na potrzebę debaty o sektorze, który ma istotny wpływ na miejsce i rolę Polski w globalnej gospodarce. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP SA.

Celem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest stworzenie unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat biznesu TSL (transport-spedycja-logistyka) w Europie, będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań z kontrahentami.

Podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego. Program wydarzenia, w którym jak planują organizatorzy, udział weźmie około 1000 osób, zakłada dwa dni merytorycznych spotkań oraz wydarzenia towarzyszące.

– Rozwój i kształt przemian europejskiego sektora logistyki, obejmującego klasyczne i nowe formy transportu, spedycji, usług dodanych i magazynowania, w dużym stopniu determinuje także miejsce i rolę Polski w globalnej gospodarce. Będziemy o tym mówić podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach – zapowiada Wojciech Kuśpik, organizator wydarzenia, prezes Grupy PTWP.

Logistyka wnosi znaczną wartość dodaną do unijnego PKB i tworzy wiele miejsc pracy. Jest też głównym czynnikiem, pozwalającym skutecznie i efektywnie funkcjonować innym sektorom produkcyjnym i usługowym. Tematyka Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO obejmie szeroko rozumianą logistykę, transportową mapę Europy, porty morskie, terminale logistyczne, magazyny, transport drogowy i intermodalny, cargo lotnicze oraz infrastrukturę kolejową.

– Mapa logistyczna naszej części Europy zmienia się. Rosnące natężenie ruchu samochodowego, nacisk na ograniczanie kosztów zewnętrznych transportów to szansa dla kolei towarowych. Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej, nowym możliwościom w połączeniach z Azją i dobrej współpracy z europejskimi portami, kolej może dalej zyskiwać na znaczeniu. Ale nie tylko o kolei chcemy rozmawiać podczas EKL – unikalne położenie Polski oraz jej potencjał gospodarczy predestynuje nas do roli animatora ważnych debat i inicjatora zmian w europejskiej logistyce i transporcie. Mamy nadzieję, że ten Kongres stanie się ważną platformą komunikacyjną dla całej branży TSL w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Adam Purwin, prezes PKP CARGO S.A., inicjatora i partnera strategicznego Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO.

Pod względem efektywności europejska logistyka plasuje się na ogół w czołówce globalnej rywalizacji, w kilku tylko obszarach ustępując bardziej konkurencyjnej logistyce amerykańskiej i japońskiej. Spółki europejskie są pierwszymi trzema największymi armatorami kontenerowców na świecie, stanowiąc jednocześnie punkt odniesienia i nadając ton przemianom w branży. Podobnie jest w transporcie kolejowym, częściowo w lotniczym. Spośród dziesięciu największych megaoperatorów logistycznych, połowa pochodzi z Europy.

– Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie rozwoju europejskiego rynku logistycznego. Inwestycje w infrastrukturę, procesy konsolidacji, poszukiwanie nowych form i kierunków rozwoju dla firm z branży TSL, innowacyjne produkty i nowinki technologiczne – to wszystko sprawia, że tematów na EKL na pewno nie zabraknie. Świadomość przemian na mapie logistycznej Europy była bezpośrednim bodźcem do zainicjowania Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach – dodaje prezes PKP CARGO S.A. Adam Purwin.

– Warunki, jakie stawiane są nowoczesnej logistyce i firmom w niej działającym, ustawicznie się zmieniają, co poważnie zagraża dotychczasowej pozycji operatorów europejskich. Możliwości rozwoju i przewagi konkurencyjnej zapewniają innowacje w logistyce, lecz ustawicznie trzeba o nie walczyć. Debata o wyzwaniach stojących przed branżą logistyczną nie ominie trudnych tematów – mówi prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik. – Będziemy ją prowadzić w miejscu, które skupia coraz więcej firm z sektora. Katowice mają szanse stać się logistycznym hubem Europy Centralnej – podkreśla.

Stolica Górnego Śląska, położona na szlaku Północ-Południe/Bałtyk-Adriatyk, ma wysoko rozwiniętą infrastrukturę i jest bardzo dobrze skomunikowana. Rejon śląski wyróżnia sieć dróg krajowych i połączenia ze stolicami państw sąsiadujących. Katowice to jeden z najszybciej rozwijających się tego typu obszarów w Europie.

Eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy debatować będą w dniach 5-6 października 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP.

***

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO (The ONECARGO European Logistics Congress) w Katowicach to największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących weźmie udział około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest Grupa PTWP SA, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO organizowany jest z inicjatywy Grupy PKP CARGO, zintegrowanego operatora logistycznego i drugiego największego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej. Grupa podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej w Polsce i Europie, jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Zapraszamy na stronęwww.kongreslogistyczny.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Więcej informacji o inicjatorze – Grupa PKP CARGO – www.pkp-cargo.pl