Platforma zakupowa

Zmiany w kierownictwie AWT z Grupy PKP CARGO

We wtorek 19 czerwca Zbigniew Klepacki został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu spółki AWT a.s., największego podmiotu Grupy AWT. Funkcję Prezesa Zarządu tej spółki będzie pełnił Arkadiusz Olewnik, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Finansowych.

– W imieniu Rady Nadzorczej Advanced World Transport a.s. dziękuję panu Zbigniewowi Klepackiemu za wysiłek włożony w kierowanie AWT, drugim pod względem wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Czechach – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO, Przewodniczący Rady Nadzorczej AWT a.s.

Zbigniew Klepacki był Prezesem Zarządu spółki AWT a.s. od czerwca 2015 roku.

AWT jest drugim pod względem wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Czechach. W skład Grupy AWT wchodzą także towarowi przewoźnicy kolejowi działający na terenie Słowacji i Węgier. Podmioty z Grupy AWT, oprócz przewozów towarów koleją, oferują kompleksową obsługę bocznic kolejowych, spedycję i logistykę w oparciu o transport kolejowy oraz serwis i wynajem taboru kolejowego. Wykonują także prace budowlane, rekultywacyjne i zajmują się gospodarką odpadami. Grupa AWT posiada strategicznie położony terminal intermodalny w Paskovie pod Ostrawą.