Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w styczniu – dane GUS

W styczniu Grupa PKP CARGO miała 51,6 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 45,2 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy miesiąc 2016 roku kolejny raz upłynął pod znakiem spadków na rynku przewozów towarów koleją. Operatorzy przetransportowali w tym okresie łącznie 15,62 mln ton, o ponad 640 tys. ton mniej niż rok wcześniej.

W styczniu udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy był o 0,6 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się o 1,5 pkt. proc.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w styczniu w PKP CARGO wyraźnie wzrosły m.in. przewozy intermodalne (o 19 proc. rdr) oraz ropy naftowej i przetworów naftowych (o 57 proc. rdr). To efekt m.in. dynamicznego wzrostu przewozów kontenerów z Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz realizacji przewozów dla pozyskanych w ostatnim czasie klientów z branży petrochemicznej. Za mniejsze przewozy w styczniu w ujęciu rocznym odpowiada m.in. słabsza dynamika na rynkach kamienia, rud i koksu. Na rynek przewozów kamienia oddziałuje stopień realizacji inwestycji drogowych. Niższe przewozy rud to pochodna spadków produkcji stali. Na rynek koksu wpływa natomiast mniejszy eksport na Zachód, spowodowany niskimi cenami tego paliwa na światowych rynkach.

Porównując do grudnia 2015 roku, w styczniu urosły przewozy m.in. nawozów i metali. Wzrosty w segmencie nawozów to efekt większych przewozów w kraju oraz eksporcie przez porty morskie. Za wzrost w segmencie metali odpowiada zwiększone zapotrzebowanie klientów.

Niższe niż przed miesiącem były z kolei przewozy kamienia i węgla kamiennego. Spadki na  rynku kamienia są związane z wejściem w okres zimowy. W tym czasie kopalnie remontują linie technologiczne. Z kolei na rynek przewozów węgla kamiennego w styczniu wpływało kilka okoliczności: wysokie zapasy przy elektrowniach, ograniczenie przewozów w związku z wykolejeniem pociągu i zablokowaniem linii dla przewozów towarowych, a także spadek eksportu przez porty morskie.

Grupa PKP CARGO w styczniu przewiozła w Polsce 7,1 mln ton towarów, o 5,3 proc. mniej niż przed rokiem. Wykonana praca przewozowa wyniosła 1,8 mld tkm, o 4 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.