Platforma zakupowa

Trwa konkurs na trzech członków Zarządu PKP CARGO

W środę 24 lutego trzech Członków Zarządu PKP CARGO złożyło rezygnację z pełnionych funkcji. W związku z upływającą kadencją Zarządu w 2016 roku, 8 lutego Rada Nadzorcza PKP CARGO rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków Zarządu ds. handlowych, finansowych i operacyjnych.

– Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby spółka w niezakłócony sposób funkcjonowała do czasu uzupełnienia składu Zarządu. Dziękuję panom Jackowi Nesce, Łukaszowi Hadysiowi i Wojciechowi Derdzie za wkład włożony w rozwój Grupy PKP CARGO – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z 56-procentowym udziałem w rynku w ujęciu pracy przewozowej, i jednocześnie drugim w Unii Europejskiej. Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.