Platforma zakupowa

Styczeń w przewozach PKP CARGO: słabszy transport węgla, dobry wynik intermodalu

Nadzwyczajna sytuacja na rynku transportu węgla oraz zmiana dynamiki przewozów kruszyw wpływają na PKP CARGO. W styczniu spółka przewiozła ponad milion ton ładunków mniej niż rok temu. Rosną za to przewozy intermodalne przewoźnika – o prawie 6 proc.

Ze wstępnych danych GUS wynika, że rynek skurczył się w styczniu o prawie 1,5 mln ton.
W tym okresie Grupa PKP CARGO przewiozła łącznie 7,5 mln ton ładunków, 1,2 mln mniej niż rok wcześniej. Najbardziej odczuwalny dla PKP CARGO jest spadek importu węgla. Blisko 80 proc. różnicy w przewiezionej masie węgla między styczniem 2015 roku a styczniem ubiegłego roku spowodował spadek importu z Rosji. Pozostałą część stanowiły mniejsze niż rok temu przewozy węgla z polskich portów. Wpływ na wyniki w styczniu miał także strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, który spowodował zmniejszenie przewiezionej przez PKP CARGO masy od 55 tys. do 80 tys. ton. Skurczyły się też przewozy polskiego węgla w eksporcie z powodu spadków cen tego paliwa na światowych giełdach.

Na przewozy PKP CARGO oddziałuje także sytuacja na Ukrainie. Niemal całkowicie ustały potoki półproduktów z metali z Donbasu, a w ujęciu rocznym widocznie zmniejszyły się przewozy drewna.

W styczniu zmniejszyły się również krajowe przewozy kamienia, gdyż na początku roku wielu odbiorców korzystało z zapasów zgromadzonych w IV kwartale ubiegłego roku. Jednak PKP CARGO obserwuje obecnie zwiększony popyt na przewozy kruszyw. Wzrosło też zapotrzebowanie na transport kontenerów – w styczniu PKP CARGO zwiększyło przewozy intermodalne w ujęciu rocznym o 6 proc.

– Skuteczność dotychczasowej strategii handlowej PKP CARGO potwierdzają wyniki przewozowe – przez ponad pół roku z miesiąca na miesiąc systematycznie zwiększaliśmy nasz udział w rynku. Jednak w styczniu nałożyło się na siebie kilka czynników, które negatywnie wpłynęły na nasze przewozy, w tym przede wszystkim sytuacja na rynku węgla i nieco opóźniony wzrost popytu na przewóz kruszyw – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Aktywnie działamy, by dostosować działania PKP CARGO do zmieniającego się rynku. Niezależnie od zawirowań na niektórych rynkach będziemy poszukiwać nowych przychodów, dbając jednocześnie o stronę kosztową i efektywność działania. 6-proc. wzrost przewozów intermodalnych w styczniu pokazuje, że umiejętnie wykorzystujemy nasze przewagi rosnąc w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku – dodaje Jacek Neska.

PKP CARGO wykorzystuje swoje zasoby i know-how, oferując klientom nowe rozwiązania w zakresie przewozu towarów. W lutym samodzielnie zrealizowało własnym taborem przewozy polskiego węgla do Niemiec oraz zwiększyło wolumen przewożonych samochodów osobowych. Ważnym wydarzeniem dla PKP CARGO było przetransportowanie ładunku nawozów z Polski do Szwecji przy wykorzystaniu transportu kolejowego, promowego i samochodowego.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku na poziomie 48 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej. Pod względem przewiezionej masy udział Grupy PKP CARGO rósł przez ostatnich siedem miesięcy z rzędu, od czerwca do grudnia 2014 roku, a pod względem pracy przewozowej przez cztery miesiące, od września do końca 2014 roku.