Platforma zakupowa

Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Inne uregulowania

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, ”PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych z dnia 18 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 476) oraz § 15 ust. 4 Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki, niniejszym przekazuje w załączeniu treść protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu PKP CARGO.

Podstawa prawna: § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych z dnia 18 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 476) oraz § 15 ust. 4 Regulaminu powoływania członków Zarządu PKP CARGO S.A.