Platforma zakupowa

Prezes PKP CARGO z dyrektorem CER o regulacjach unijnych dot. przewoźników kolejowych

Kwestie regulacji unijnych w sprawie redukcji hałasu na kolei oraz działań w zakresie wyrównywania zasad funkcjonowania przewoźników kolejowych i drogowych były głównym tematem rozmów Prezesa Zarządu PKP CARGO Macieja Libiszewskiego z Dyrektorem CER Liborem Lochmanem. PKP CARGO zapewnia, że zwiększa swoje zaangażowanie w rozwiązywaniu istotnych spraw dla transportu kolejowego w Europie.

Spotkanie z Liborem Lochmanem, Dyrektorem Wykonawczym CER (Wspólnoty Europejskich Kolei i Zarządców  Infrastruktury), kluczowej w sprawie lobbowania na rzecz transportu kolejowego w UE organizacji  kolejowej  w Europie, odbyło się 4 kwietnia w siedzibie PKP CARGO w Warszawie.

Przedmiotem rozmów były kwestie organizacyjne i merytoryczne udziału Prezesa Macieja Libiszewskiego w zaplanowanej na 3 maja br. konferencji w Brukseli. Konferencja, w której uczestniczyć będzie także unijna komisarz ds. transportu    Pani Violeta Bulc, ma dotyczyć problematyki związanej z projektem regulacji w sprawie redukcji hałasu w transporcie  kolejowym (TSI Hałas).

Przedyskutowano również kluczową dla konkurencyjności PKP CARGO kwestię relacji droga–kolej,  w związku z planowaną w najbliższych tygodniach publikacją  tzw. Pakietu Mobilności. W skład Pakietu ma wejść  8 regulacji unijnych, w tym rewizja w sprawie dyrektywy dotyczącej eurowiniet, bezpośrednio związana z kwestią dostępności do infrastruktury transportowej.  Chodzi o doprowadzenie do wyrównania zasad funkcjonowania przewoźników kolejowych i drogowych  na otwartym rynku Unii Europejskiej.

To ważne spotkanie po raz kolejny podkreśla aktywność działań Zarządu PKP CARGO na rzecz budowy silnej pozycji Spółki na europejskim rynku transportowym.