Platforma zakupowa

PKP CARGO uruchamia pionierski projekt produkcji wagonów towarowych

Grupa PKP CARGO i amerykański potentat Greenbrier, jeden z największych na świecie producentów taboru, rozpoczynają wspólną produkcję wagonów towarowych. W ten sposób lider przewozów towarowych w Polsce i jednocześnie drugi największy przewoźnik w UE wprowadzi do swojego taboru nowoczesne, dopasowane do swoich potrzeb wagony. PKP CARGO zainwestuje w uruchomienie linii produkcyjnej blisko 11,5 mln zł. Produkcja, przy której zatrudnienie znajdzie około 150 osób z PKP CARGO i z rynku pracy, ruszy w I kw. 2016 roku. Docelowo spółka chce produkować nawet 500 wagonów rocznie.

PKP CARGO i Greenbrier Europe Wagony Świdnica podpisały 1 lipca list intencyjny w spawie uruchomienia produkcji wagonów. W ramach tej współpracy Greenbrier dostarczy niezbędną dokumentację, technologię, standardy kontroli jakości oraz wyposażenie linii produkcyjnej. Po stronie PKP CARGOTABOR, spółki z Grupy PKP CARGO, będzie m.in. zapewnienie wykwalifikowanej kadry produkcyjnej i administracyjnej oraz zaplecza warsztatowego.

– Rozwijając działalność i kompetencje PKP CARGO szukamy najlepszych partnerów. Greenbrier to amerykański potentat w produkcji taboru, notowany na nowojorskiej giełdzie. Razem stworzymy nowoczesny zakład produkcji wagonów w Szczecinie, ważnym dla PKP CARGO punkcie na mapie Polski. Warta ponad 10 mln zł inwestycja oznacza produkcję tysięcy wagonów w ciągu najbliższych lat, a w dalszej perspektywie możliwość zwiększania liczby wytwarzanych wagonów oraz zatrudniania dodatkowych pracowników ze Szczecina i okolic – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Decyzja o rozpoczęciu produkcji taboru została poprzedzona szczegółowymi analizami opłacalności tego przedsięwzięcia. PKP CARGO przez kilka miesięcy poszukiwało także doświadczonego partnera, z którym współpraca umożliwiłaby optymalne wykorzystanie posiadanych przez spółkę zasobów. Przyjęte rozwiązanie wyraźnie obniży koszty pozyskiwania nowego taboru przez PKP CARGO w porównaniu do zakupu gotowych wagonów od zewnętrznych producentów oraz zagwarantuje zatrudnienie i rozwój pracowników spółki PKP CARGOTABOR.

Linia produkcyjna zostanie zbudowana w należącym do PKP CARGOTABOR Zakładzie Napraw Taboru w Szczecinie. Dysponuje on odpowiednimi warunkami lokalowymi i zapleczem technicznym. Docelowo będzie tam powstawać około 500 wagonów rocznie. W pierwszej fazie projektu produkowane będą tzw. węglarki, czyli wagony do przewozu towarów masowych, a po osiągnięciu zakładanych mocy produkcyjnych, także inne typy wagonów.

– W ciągu najbliższych 10 lat PKP CARGO wymieni tabor na nowoczesny. Uruchomienie produkcji wagonów wewnątrz Grupy PKP CARGO pozwoli zaspokoić nasze zapotrzebowanie, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału posiadanego zaplecza warsztatowego. Dzięki współpracy z światowej klasy producentem taboru, uzyskamy dostęp na najnowocześniejszych technologii produkcji wagonów. To kolejny krok, po konsolidacji działalności i wprowadzeniu nowoczesnych metod zarządzania, w rozwoju PKP CARGOTABOR – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych.

Spółka PKP CARGOTABOR powstała w 2014 roku, z połączenia spółek taborowych w Grupie PKP CARGO. W wyniku konsolidacji działalności, utworzono sieć 15 profesjonalnych oddziałów, wyspecjalizowanych w konkretnych czynnościach, związanych z przeglądami okresowymi wagonów, lokomotyw i naprawami bieżącymi. Wprowadzono także nowoczesne metody zarządzania (tzw. lean managment, znany z fabryk Toyoty), które podniosły efektywność działania w poszczególnych lokalizacjach. Obecnie w PKP CARGOTABOR pracuje ponad 2,5 tys. osób.

PKP CARGO posiada ponad 61,5 tys. wagonów towarowych. Wiek większości z nich przekracza 25 lat. Dzięki wymianie taboru na nowoczesny, PKP CARGO dostosuje do aktualnych potrzeb posiadane wagony, obniżając koszt ich utrzymania.

Pod koniec 2013 roku PKP CARGO zakupiło 330 nowoczesnych wagonów do przewozu kontenerów. Spółka modernizuje też posiadane lokomotywy spalinowe, a w 2015 roku rozpisała przetarg o wartości około 400 milionów złotych na zakup 20 lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń transgranicznych.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 47 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej (2014). Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO oferuje również usługi spedycyjne i jest operatorem terminali oraz bocznic kolejowych.