Platforma zakupowa

PKP CARGO stworzy półtora tysiąca nowych miejsc pracy do końca 2016 r.

Od początku 2014 roku PKP CARGO zatrudniło aż 800 osób, które na koszt spółki przechodzą właśnie szkolenie na maszynistów. W samym 2015 roku przyjęto do pracy już 300 kandydatów, a do końca roku spółka chce zatrudnić kolejne 200 osób. Lider towarowych przewozów kolejowych w Polsce zapowiada, że tak intensywna rekrutacja będzie kontynuowana także w kolejnych latach.

**

Dane kontaktowe dla zainteresowanych rekrutacją oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów na maszynistów pytania znajdują się pod poniższym linkiem [zakładka „oferty pracy” – „maszynista pojazdów trakcyjnych”]

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty (CV i list motywacyjny) na poniższy adres zgodny z rejonem docelowego miejsca pracy:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

**

– Nie zwalniamy tempa – w przyszłym roku zatrudnimy kolejne 500 osób i zainwestujemy w ich wyszkolenie ok. 20 mln zł. To nie tylko kwestia uzupełniania luki pokoleniowej w zawodzie maszynisty, ale także element rozwoju PKP CARGO. Chcemy się rozwijać w kraju i za granicą, wykorzystując coraz lepsze otoczenie dla biznesu kolejowego. Realizacja przyjętego właśnie „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku” poprawi konkurencyjność tego typu transportu w Polsce, dając nam dodatkowy impuls do rozwoju – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Kandydaci chcący rozpocząć karierę maszynisty w PKP CARGO muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Poza tym wymagany jest dobry stan zdrowia, niekaralność oraz dyspozycyjność. Przyszli maszyniści nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów i już od początku szkolenia są zatrudnieni w PKP CARGO i otrzymują wynagrodzenie. Dodatkowo mają też zagwarantowane zatrudnienie po uzyskaniu pełnych uprawnień maszynisty. Maszynista w PKP CARGO może liczyć na cztery dodatkowe dni urlopu oraz liczne dodatki socjalne. Od początku 2014 roku do PKP CARGO wpłynęło około 10 tys. aplikacji.

– Ogromna liczba zgłaszających się do nas kandydatów potwierdza, że trwa renesans zawodu maszynisty. Potencjalni nowi pracownicy dostrzegają dobre perspektywy naszej branży, doceniają atrakcyjne warunki i stabilność związaną z wykonywaniem tego zawodu – dodaje Adam Purwin.

Rekrutacja maszynistów to element długoterminowego planu odbudowy kadry kolejowej w Spółce. Ich szkolenie jest prowadzone przez maszynistów – instruktorów z PKP CARGO. Pełny cykl szkolenia na maszynistę jest dwuetapowy i trwa ok. 18 miesięcy. Pierwszy etap – szkolenia na licencję – trwa dwa do trzech miesięcy i nie uprawnia jeszcze do przejazdu za sterami lokomotywy. Drugi etap szkolenia, zakończony otrzymaniem świadectwa maszynisty, trwa około półtora roku i daje pełne uprawnienia maszynisty pojazdów trakcyjnych. Maszynista przed otrzymaniem uprawnień spędza w kabinie lokomotywy blisko 2000 godzin.

Program rekrutacji maszynistów w PKP CARGO uzyskał patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nabór jest powadzony we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Rocznie PKP CARGO na szkolenie maszynistów przeznacza 20 mln zł. Obecnie w Spółce pracuje 4200 maszynistów.