Platforma zakupowa

PKP CARGO odstępuje od umów przejęcia aktywów kolejowych Grupy Orlen

Po przeprowadzeniu analizy skutków potencjalnego przejęcia aktywów kolejowych Grupy Orlen Zarząd PKP CARGO podjął decyzję o odstąpieniu od zakupu spółki Orlen KolTrans oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia. Wnioski z analizy wskazują na wysokie ryzyko związane z tą transakcją.

– Jesteśmy zainteresowani rynkiem przewozów artykułów naftowych i petrochemicznych. Przyglądamy się podmiotom funkcjonującym na tym rynku i dalej będziemy rozmawiać na temat akwizycji w tym segmencie – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO. – Decyzję o odstąpnieniu od zakupu aktywów kolejowych PKN Orlen podjęliśmy z uwagi na interes Grupy PKP CARGO – dodaje Maciej Libiszewski.

W połowie listopada 2015 roku PKP CARGO, PKN Orlen i Euronaft Trzebinia porozumiały się w sprawie sprzedaży aktywów kolejowych należących do Grupy Orlen. Wartość tej transakcji miała wynieść ponad 250 mln zł. W myśl umowy, PKP CARGO miało objąć udziały spółki Orlen KolTrans i zorganizowanej część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia. Transakcję warunkowało m.in. otrzymanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która do tej pory nie została wydana.