Platforma zakupowa

PKP CARGO nagrodzone „Diamentem Polskiej Infrastruktury”

Efektywność ekonomiczna, innowacyjność, etyka i odpowiedzialność biznesowa oraz wysoki poziom merytoryczny działań to uzasadnienie dla przyznania PKP CARGO nagrody w konkursie „Diamenty Polskiej Infrastruktury”. Laureatów konkursu, zaprezentowanych podczas odbywającej się w Warszawie 19 lutego br. konferencji „Infrastruktura Polska”, wyłoniła kapituła złożona ze specjalistów branży infrastrukturalnej.

Spółka PKP CARGO otrzymała nagrodę w kategorii „Efektywność w zarządzaniu” za optymalizację modelu zarządzania, ograniczenie kosztów operacyjnych oraz ewolucję największego w Polsce przewoźnika kolejowego w kierunku zintegrowanego operatora logistycznego o międzynarodowym zasięgu.

– Dynamiczny rozwój PKP CARGO w ostatnich kilkunastu miesiącach nie ma precedensu w dotychczasowej historii Spółki. Jest to wynik efektywności naszego modelu zarządzania, bez którego sukcesy ostatnich miesięcy nie byłyby możliwe. To także wysiłek naszych pracowników. Cieszę się, że eksperci doceniają efekty wprowadzonych przez nas zmian – powiedział Jacek Neska, członek zarządu ds. handlowych PKP CARGO, odbierając w imieniu zarządu nagrodę przyznaną spółce. – Jesteśmy zdeterminowani, by w pełni wykorzystać ogromy potencjał naszej Grupy, realizując tym samym zobowiązania wobec klientów, akcjonariuszy oraz pracowników – dodał.

Gala „Diamenty Polskiej Infrastruktury” zamykała kolejna edycję konferencji „Infrastruktura Polska”, podczas której omówiono kluczowe kwestie związane z branżą infrastrukturalną w Polsce. Najważniejsze tematy poruszone na konferencji to: zamówienia publiczne i finansowanie infrastruktury, dynamika inwestycji – w tym skala potrzeb i kierunki inwestycji w obszarze infrastruktury drogowej – oraz zrównoważony transport, czyli sieci kolejowe przyszłością Polski i Europy.

– Mówiąc o infrastrukturze musimy pamiętać o jej udrożnieniu na tych kierunkach, które w pełni pozwolą wykorzystać potencjał logistyczny i terytorialny Polski. Nasz kraj leży na szlaku północ-południe, ale abyśmy mogli z tego odpowiednio korzystać, konieczna jest dobra infrastruktura – powiedział w trakcie panelu Jacek Neska.

Nagroda „Diamentu Polskiej Infrastruktury” to kolejne wyróżnienie przyznane PKP CARGO w ostatnim czasie. Na Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” spółka otrzymała tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”, natomiast Krajowa Izba Gospodarcza w prestiżowym konkursie uhonorowała spółkę tytułem „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Udany debiut giełdowy również nagrodzono. W październiku 2014 roku, PKP CARGO otrzymało wyróżnienie w kategorii „Best IPO on the Warsaw Stock Exchange 2013/2014”, przyznawaną podczas konferencji Warsaw Capital Market Summit 2014. Z kolei „Gazeta Giełdy Parkiet” uznała IPO PKP CARGO zaGiełdowy Debiut Roku 2013.