Platforma zakupowa

PKP CARGO ma zabezpieczone 1,1 mld zł finansowania na realizację strategii CARGO‘20

Grupa PKP CARGO zapewniła sobie możliwość finansowania inwestycji niezbędnych do realizacji strategii CARGO’20, w tym przede wszystkim związanych z budową zintegrowanego operatora logistycznego o międzynarodowym zasięgu. Spółka podpisała umowy na kredyty inwestycyjne o łącznej wartości 1,1 mld zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao SA.

Umowy dają Grupie PKP CARGO możliwość skorzystania z kredytów inwestycyjnych na bardzo atrakcyjnych warunkach. Linie kredytowe o wartości do 700 mln zł w Banku Pekao S.A. i do 100 mln euro w BGK, będą dla PKP CARGO dostępne przez 12 miesięcy, do 31 grudnia 2016 r. Spółka będzie mogła wykorzystać je na inwestycje związane z realizacją strategii, w tym np. ewentualne akwizycje czy koszty rozbudowy taboru (np. finansowanie lub refinansowanie zakupu lokomotyw wielosystemowych).

-Przyjęta pod koniec października strategia Spółki na lata 2016-2020 to cztery filary. Ekspansja w kraju i za granicą na bazie zintegrowanych usług logistycznych nie obędzie się bez inwestycji. Zabezpieczenie finansowe w postaci linii kredytowej daje nam pewność, że będziemy mogli wykorzystać wszystkie szanse, jakie staną przed PKP CARGO i skutecznie realizować zamierzone cele. Środki te pomogą nam wzmocnić pozycję PKP CARGO na arenie międzynarodowej – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Umowy przewidują możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności uiszczenia przez Grupę dodatkowych opłat. Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach spółki. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych. Spółka będzie miała na spłatę ewentualnie wykorzystanych kredytów od 7 do 10 lat po okresie dostępności.

– Wiarygodność spółki giełdowej oraz wysokie kompetencje pionu finansowego PKP CARGO pozwoliły na wynegocjonowanie bardzo dobrych warunków w przypadku obu kredytów. Pozyskane finansowanie zapewnia nam elastyczność, a jego skala pozwala realizować najbardziej ambitne cele zapisane w strategii CARGO’20 – dodaje Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych.

Strategia CARGO’20 zakłada przemianę PKP CARGO z przewoźnika kolejowego działającego głównie na rynku polskim w wiodącego operatora logistycznego aktywnego w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Cztery filary strategii to CARGO Lider (rozwój na rynku macierzystym), CARGO International (wzmocnienie pozycji międzynarodowej, wykonywanie ok. 20 proc. przewozowej poza granicami kraju wobec obecnych 2 proc. dzięki strategicznym aliansom i przejęciom), CARGO Intermodal (pozycja wiodącego operatora przewozów intermodalnych w rejonie Europy Środkowej) oraz CARGO Connect (integracja usług logistycznych o zasięgu międzynarodowym w ramach Grupy PKP CARGO).