Platforma zakupowa

PKP CARGO dobrym wyborem dla inwestorów, analitycy prognozują kurs akcji na poziomie 100 zł

Na koniec czwartkowej sesji po wzroście o 1,34 proc., kurs akcji PKP CARGO wyniósł 88,50 zł. Kapitalizacja spółki sięgnęła blisko 4 mld zł. Czwartkowe wzrosty to efekt m.in. publikacji wyników za 2014 rok i rekomendacji zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku w wysokości 110 mln zł. Informacje te potwierdzają prognozy analityków o dobrych perspektywach spółki – wiodące domy maklerskie w rekomendacjach wydawanych od początku roku jednoznacznie wskazywały zaleceniaKUPUJ albo TRZYMAJ. Według prognoz części analityków akcje PKP CARGO w perspektywie najbliższych miesięcy mogą przekroczyć wartość 100 zł za akcję.

Skuteczna realizacja strategii rozwoju międzynarodowego oraz efektywnie wdrażana optymalizacja kosztów, znalazły odzwierciedlenie w zainteresowaniu inwestorów spółką. Analitycy zgodnie podwyższali cenę docelową akcji PKP CARGO. Cztery domy maklerskie ustaliły ją na poziomie nieco niższym niż 100 zł (BESI: 98,90 zł, Raiffeisen: 97 zł, DI Investors: 97 zł oraz DM PKO BP: 93,00 zł). Z kolei Wood&Company w raporcie z 30 stycznia prognozuje, że cena ta wyniesie 107 zł, analitycy Ipopemy w raporcie z 27 stycznia wskazują, że może ona osiągnąć wartość nawet 109 zł, a Societe Generale 9 lutego ustalił cenę docelową na poziomie 104,00 zł.

– Inwestorzy doceniają naszą konsekwencję w realizacji strategii rozwoju i podnoszenia wartości spółki. Tylko w przeciągu ostatnich kilku miesięcy z sukcesem podjęliśmy trzy bardzo istotne przedsięwzięcia, w tym dwie duże planowane akwizycje w Polsce i w Czechach oraz Program Dobrowolnych Odejść, dzięki któremu w najbliższych latach będziemy uzyskiwać w skali grupy oszczędności przekraczające 100 mln zł rocznie – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO. – Po ponad rocznej obecności na giełdzie udowodniliśmy, że jesteśmy spółką nie tylko efektywną, ale również realizującą strategię zapowiedzianą podczas debiutu giełdowego. Potwierdzeniem tego jest rekomendacja zarządu, by w tym roku wypłacić dywidendę  w wysokości 110 mln zł. Dodatkowo, pod względem marży EBITDA, nasza firma już dziś jest jednym z najbardziej rentownych podmiotów w branży transportowej w Unii Europejskiej.

Od ceny sprzedaży ustalonej w ofercie publicznej z jesieni 2013 roku (68 zł), wartość akcji PKP CARGO SA wzrosła o ok. 30 proc. Dodatkowo, akcje PKP CARGO zachowują się lepiej niż indeks mWIG40, w skład którego wchodzą walory przewoźnika. Porównując do spółek o podobnym profilu, czyli rosyjskich firm: GlobalTrans i TransContainer notowanych w Londynie, polska spółka przyniosła także od jesieni 2013 roku wyższą stopę zwrotu.

Celem PKP CARGO na 2015 rok jest poszerzanie bazy klientów, jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zaplecza taborowego, umocnienie pozycji zintegrowanego operatora logistycznego oraz ekspansji
w Europie, zwłaszcza w trójkącie Bałtyk-Adriatyk-Morze Północne. Osiągnięcie tego celu ułatwiają akwizycje i umowy PKP CARGO z ostatnich kilku miesięcy. Zarówno planowany zakup AWT, jak i zawarcie porozumienia z HZ Cargo otwierają spółce drogę do umocnienia pozycji w Europie Środkowej i Południowej. Natomiast przejęcie całkowitej kontroli nad PS Trade Trans zwiększy portfolio oferowanych usług. Dodatkowo, w lutym PKP CARGO zawarło z KGHM wstępne porozumienie, dotyczące zakupu od miedziowego giganta 49 proc. udziałów w spółce Pol-Miedź Trans (PMT), co oznacza poszerzenie bazy klientów i możliwość bardziej efektywnego wykorzystania zaplecza taborowego.

Poniżej rekomendacje dla akcji PKP CARGO z ostatnich tygodni:

Instytucja Data Rekomendacja Cena docelowa
Raiffeisen 2015-03-03 Trzymaj 97,00
DM PKO BP 2015-02-12 Trzymaj 93,00
Societe Generale 2015-02-09 Kupuj 104,00
DI Investors 2015-02-02 Trzymaj 97,00
Wood&Company 2015-01-30 Kupuj 107,00
Ipopema Securities 2015-01-27 Kupuj 109,00
Espirito Santo Investment Bank 2015-01-26 Kupuj 98,90