Platforma zakupowa

Oświadczenie Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie pisma SEIMTS

Zarząd PKP CARGO S.A, odniósł się do pisma Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego w sprawie sytuacji w PKP CARGO S.A. Zdaniem Zarządu kilka sformułowań zawartych w piśmie SEiMTS może wprowadzić czytelników w błąd i dlatego wymagają one komentarza władz spółki. Treść stanowiska Zarządu znajduje się w załączniku.