Platforma zakupowa

Efekt PDO przeprowadzonych w PKP CARGO w 2015 roku: 120 mln zł oszczędności rocznie

Ponad trzy razy więcej pracowników niż zakładano zdecydowało się na skorzystanie z zakończonego Programu Dobrowolnych Odejść. 30 czerwca odeszły z PKP CARGO 874 osoby. Na wypłatę odpraw zostanie przeznaczonych 64,6 mln zł, natomiast spodziewane oszczędności z programu przeprowadzonego w czerwcu wynoszą minimum 20 mln zł rocznie. Łącznie, w ramach programów przeprowadzonych w 2015 r., ze spółki odeszło blisko cztery tysiące osób, co pozwoli na uzyskanie w kolejnych latach oszczędności na poziomie min. 120 mln zł rocznie. Jednocześnie Spółka odnotowuje systematyczny wzrost efektywności i udziałów rynkowych.

Z Programu Dobrowolnych Odejść mogli skorzystać wszyscy pracownicy PKP CARGO. Spółka wstępnie zakładała, że program obejmie ok. 250 osób, jednak zainteresowanie ze strony pracowników było dużo większe. Wpłynęły 1193 wnioski o skorzystanie z programu.  Pozytywnie rozpatrzono wnioski 874 osób – czyli ponad 73 proc. chętnych. Część zainteresowanych nie uzyskała zgody na odejście z pracy ze względu na konieczność utrzymania wysokiego poziomu obsługi klientów spółki. Zdecydowana większość osób które skorzystało z PDO miało 10 letnie gwarancje zatrudnienia, a więc najwyższą rekompensatę przy skorzystaniu z programu. W ramach PDO z możliwości odejścia skorzystało też 54 proc. uprawnionych do tego emerytów.

– Pomimo obniżenia zatrudnienia o prawie 4 000 etatów nadal działamy efektywnie oraz systematycznie podnosimy jakość i rozszerzamy zakres usług oferowanych naszym klientom. To dobitnie pokazuje, że działania mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania spółki na konkurencyjnym i pełnym wyzwań rynku były nie tylko możliwe do przeprowadzenia, ale wręcz niezbędne – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Wyniki za pierwszy kwartał 2015 roku potwierdzają silną pozycję rynkową PKP CARGO. Od początku roku Spółka utrzymywała pozycję niekwestionowanego lidera towarowych przewozów w Polsce, z blisko 48 proc. udziałem w rynku pod względem masy (wzrost o 0,6 pkt proc. rdr). W tym samym okresie koszty operacyjne PKP CARGO zostały obniżone o 10 proc. w ujęciu rocznym. W efekcie PDO przeprowadzonego w I kwartale 2015 r. zatrudnienie w Grupie PKP CARGO zostało zmniejszone o 15 proc., a efektywność operacyjna mierzona wykonaną pracą przewozową na zatrudnionego wzrosła o 9 proc. rok do roku.

– Warte podkreślenia jest także to, że w naszej firmie dokonuje się zmiana pokoleniowa. Obecnie w całej Polsce szkolimy 900 maszynistów, którzy zasilą szeregi drużyn trakcyjnych w najbliższych kwartałach – dodaje Adam Purwin.

Podobnie jak w przypadku Programu Dobrowolnych Odejść przeprowadzonego na początku br., wszyscy pracownicy spółki, którzy skorzystają z programu otrzymają ustawowe odprawy pieniężne i dodatkowe rekompensaty. Łączna wysokość gratyfikacji sięga równowartości nawet 30 miesięcznych pensji. Najwyższe rekompensaty przysługują pracownikom objętym Paktem Gwarancji Pracowniczych, zawartym przed debiutem giełdowym PKP CARGO. Zgodnie z jego zapisami niemal 88 proc. załogi spółki jest objęta 4- lub 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia, które nie ulegają zmianie w związku z Programem Dobrowolnych Odejść.

Od 1 lipca w spółce PKP CARGO zatrudnionych będzie 17 969 pracowników.