Platforma zakupowa

Dane GUS – lepszy kwiecień dla PKP CARGO na słabym rynku

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu 2015 roku Grupa PKP CARGO miała 55,99 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 47,93 proc. pod względem masy. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o odpowiednio 0,25 i 0,92 pkt proc. Narastająco po czterech miesiącach udział Grupy PKP CARGO pod względem masy wyniósł 47,95 proc. (wzrost o 0,64 pkt proc. rdr), a pod względem pracy przewozowej 55,92 proc. (spadek o 1,18 pkt proc. rdr). Przewoźnicy nadal mierzyli się ze spadkami na rynku.

Kwiecień był czwartym miesiącem z rzędu, w którym masa towarowa przewieziona koleją w Polsce była mniejsza, niż w ubiegłym roku. Łączne przewozy wyniosły w tym miesiącu 18,06 mln ton, o 0,35 mln ton mniej, niż rok temu (-1,9 proc.). W tym okresie Grupa PKP CARGO zdołała nieznacznie poprawić przewozy sprzed roku, o 3 tys. ton, przewożąc 8,65 mln ton.

Zmalała też praca przewozowa – w kwietniu przewoźnicy kolejowi w Polsce wykonali łącznie 15,35 mld tkm, o 0,25 mld tkm mniej, niż rok temu (-1,6 proc.). W 2015 roku jedynie w marcu zanotowano wzrost rynku w ujęciu pracy przewozowej rok do roku. Pozostałe miesiące rynek kolejowych przewozów towarowych zakończył na minusie. W kwietniu praca przewozowa Grupy PKP CARGO wyniosła 2,26 mld tkm.

-Kolejowi przewoźnicy towarowi od początku roku mierzą się ze spadkiem przewozów. To efekt m.in. opóźnienia w rozpoczęciu dużych prac infrastrukturalnych oraz konfliktu na Ukrainie. Nie pomagają także rozległe prace modernizacyjne na sieci kolejowej, zmniejszające atrakcyjność transportu kolejowego. Dla PKP CARGO to czas optymalizacji operacyjnej i kosztowej. Dzięki temu możemy proponować naszym klientom lepszą cenę przy wysokiej jakości usług – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 47 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej (2014).