Platforma zakupowa

Bardzo dobry marzec dla PKP CARGO: udział rynkowy w górę, rosną przewozy intermodalne

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, po trzech miesiącach 2015 roku Grupa PKP CARGO miała 47,9 proc. udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem masy towarowej, o ponad 0,5 p.p. więcej niż rok wcześniej. W samym marcu udział PKP CARGO wyniósł 48,7 proc., o 1,7 p.p. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Dobre wyniki PKP CARGO zawdzięcza m.in. rosnącym przewozom węgla kamiennego.

Dobry marzec dla Grupy PKP CARGO potwierdzają dane w ujęciu pracy przewozowej – w porównaniu do marca 2014 roku udział w rynku największego polskiego przewoźnika zwiększył się o prawie 0,8 p.p. Narastająco po trzech miesiącach 2015 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO osiągnął poziom 56 proc., co jest wynikiem o 1,7 p.p. słabszym, niż w ubiegłym roku. Przyczyną tej różnicy niższy niż u konkurencji wzrost średniej odległości przewozów realizowanych przez PKP CARGO w porównaniu do poprzedniego roku.

– Najnowsze dane GUS potwierdzają to, co zapowiadaliśmy – wzrostową dynamikę przewozów realizowanych przez Grupę PKP CARGO – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Najbardziej cieszy mnie, że przy mniejszym rynku niż w ubiegłym roku potrafiliśmy zwiększyć w ujęciu rocznym przewiezioną masę. To potwierdza naszą pozycję rynkową i zaufanie, jakim obdarzają nas klienci – dodaje Jacek Neska.

W marcu 2015 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 9,13 mln ton towarów, o 2,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym czasie łączna masa towarowa przetransportowana koleją w Polsce wyniosła 18,76 mln ton, o 1,1 proc. mniej niż w marcu 2014 roku. Łączna masa przewieziona przez pozostałych operatorów w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 4,2 proc.

W podziale na grupy towarowe, w marcu szczególnie udane dla PKP CARGO były przewozy rud i pirytów oraz kontenerów. Te pierwsze urosły w porównaniu do ubiegłego roku o blisko 50 proc., a w przewozach intermodalnych Grupa PKP CARGO zanotowała dwucyfrowy wzrost r/r, o ponad 16 proc. w ujęciu masy. W porównaniu do poprzedniego roku w marcu urosły także przewozy m.in. węgla kamiennego i artykułów chemicznych.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 47 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej (2014).