Platforma zakupowa

Życzenia ministra Adamczyka dla pracowników PKP CARGO

Podczas świątecznego spotkania w Centrali PKP S.A. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przekazał specjalne życzenia świąteczne i noworoczne pracownikom PKP CARGO. Życzenia pracownikom Spółki przekazał także Prezes Zarządu PKP S.A., a jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO Mirosław Pawłowski.

Na spotkanie świąteczne w nowej siedzibie PKP S.A. przy dworcu Warszawa Zachodnia przybyli licznie parlamentarzyści, przedstawiciele kierownictw resortów infrastruktury i budownictwa oraz rozwoju i finansów, urzędów centralnych, zarządów spółek z Grupy PKP, kolei samorządowych, stowarzyszeń pracodawców kolejowych, stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych i duszpasterstwa kolejarzy.

Minister Adamczyk podziękował wszystkim polskim kolejarzom, a zwłaszcza pracownikom spółek z Grupy PKP, za ich trudną i odpowiedzialną pracę w mijającym roku, który choć nie był łatwy, przyniósł kolejarzom wiele satysfakcji. Dotyczy to nowych inwestycji w ruchu pasażerskim, w tym zwłaszcza oddanego niedawno do użytku dworca Łódź Fabryczna, czy też pomyślnie zdanego egzaminu w obsłudze pielgrzymów korzystających z kolei podczas Światowych Dni Młodzieży.

Był to trudny rok dla przewoźników towarowych. Największy polski przewoźnik PKP CARGO, mimo nie najlepszej koniunktury w przewozach masowych, odbudowuje swoją pozycję, zwiększając systematycznie udziały w rynku liczone pracą przewozową. Doceniając to, minister Adamczyk podziękował pracownikom PKP CARGO za ich owocną pracę. Skierował do nich serdeczne życzenia radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz jak najlepszych wyników w pracy zawodowej i pomyślności w Nowym Roku. Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne przekazał pracownikom PKP CARGO również Prezes Mirosław Pawłowski.