Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO odwołała dzisiaj z pełnionych funkcji:

Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu, Leszka Borowca –  Członka Zarządu ds. Finansowych, Witolda Bawora – Członka Zarządu ds. Operacyjnych i Piotra Wasatego – Członka Zarządu ds. Handlowych.

Rada Nadzorcza podjęła też uchwałę, zgodnie z którą delegowała Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

W wyniku tych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

Władysław Szczepkowski – Prezes Zarządu
Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników